Follow
Ömer Geban
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of computer simulations and problem-solving approaches on high school students
Ö Geban, P Askar, Ï Özkan
The Journal of Educational Research 86 (1), 5-10, 1992
5801992
The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to students' understanding of the human circulatory system
S Sungur, C Tekkaya, Ö Geban
School Science and Mathematics 101 (2), 91-101, 2001
2922001
Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi
Ö Geban, H Ertepınar, G Yılmaz, A Altın, F Şahbaz
Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 15-17, 1994
2571994
Improving achievement through problem-based learning
S Sungur, C Tekkaya, Ö Geban
Journal of biological Education 40 (4), 155-160, 2006
2352006
Effectiveness of using computer‐assisted supplementary instruction for teaching the mole concept
S Yalçinalp, Ö Geban, I Özkan
Journal of Research in Science Teaching 32 (10), 1083-1095, 1995
2071995
Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi
M Günel, S Kıngır, Ö Geban
Eğitim ve Bilim 37 (164), 2012
2062012
Using the conceptual change instruction to improve learning
C Alparslan, C Tekkaya, Ö Geban
Journal of Biological Education 37 (3), 133-137, 2003
2012003
Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi
İ Bilgin, Ö Geban
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
1992001
Web 2.0 tools for 21st century teachers
R Elmas, Ö Geban
International Online Journal of Educational Sciences 4 (1), 243-254, 2012
1952012
Effect of conceptual change approach accompanied with concept mapping on understanding of solution concepts
E Uzuntiryaki, Ö Geban
Instructional science 33, 311-339, 2005
1952005
Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması
H Demircioğlu, Ö Geban
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (12), 1996
1901996
İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fenbilgisi öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin …
İ Bilgin, Ö Geban
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
1752004
The effect of cooperative learning approach based on conceptual change condition on students' understanding of chemical equilibrium concepts
I Bilgin, Ö Geban
Journal of Science Education and Technology 15, 31-46, 2006
1702006
Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar
N Canpolat, T Pınarbaşı, S Bayrakçeken, Ö Geban
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 2004
1492004
Facilitating conceptual change in students' understanding of ecological concepts
Ö Özkan, C Tekkaya, Ö Geban
Journal of Science Education and Technology 13, 95-105, 2004
1402004
Effect of instruction supplied with the investigative‐oriented laboratory approach on achievement in a science course
H Ertepinar, Ö Geban
Educational Research 38 (3), 333-341, 1996
1261996
An Investigation of the Relationship between Motivation and Academic Achievement of Pre-service Chemistry Teachers.
G Eymur, Ö Geban
Education & Science/Egitim ve Bilim 36 (161), 2011
1232011
An investigation of effectiveness of conceptual change text-oriented instruction on students' understanding of solution concepts
T PinarbaŞi, NÇ Canpolat, S BayrakÇeken, Ö Geban
Research in Science Education 36, 313-335, 2006
1152006
Effectiveness of conceptual change instruction on understanding of heat and temperature concepts
M Baser, Ö Geban
Research in science & technological education 25 (1), 115-133, 2007
1082007
Undergraduate pre-service teachers' understandings and misconceptions of phase equilibrium
N Azizoglu, M Alkan, Ö Geban
Journal of Chemical Education 83 (6), 947, 2006
1012006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20