Follow
Nuray Mısır
Nuray Mısır
Unknown affiliation
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Stem taper functions for Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana in Turkey
OE Sakici, N Misir, H Yavuz, M Misir
Scandinavian Journal of Forest Research 23 (6), 522-533, 2008
1002008
Generalized height-diameter models for Populus tremula L. stands
N Misir
African Journal of Biotechnology 9 (28), 4348-4355, 2010
482010
Calculation of uneven-aged stand structures with the negative exponential diameter distribution and Sterba's modified competition density rule
AU Gül, M Misir, N Misir, H Yavuz
Forest ecology and management 214 (1-3), 212-220, 2005
432005
Kestane meşcerelerinin hasılatı ve amenajman esasları
F Kapucu, H Yavuz, AU Gül, N Mısır
TÜBİTAK TOGTAG-TARP 2229, 2002
342002
Karaçam ağaçlandırmalarına ilişkin büyüme modelleri
N Misir
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2003
312003
Is there any interaction of resistin and adiponectin levels with protein‐energy wasting among patients with chronic kidney disease
K Kaynar, BV Kural, S Ulusoy, M Cansiz, B Akcan, N Misir, S Yaman, ...
Hemodialysis International 18 (1), 153-162, 2014
292014
Karadeniz bölgesi saf ve karışık sarıçam (Pinus slyvestris L.) meşcereleri için mekanistik büyüme modellerinin geliştirilmesi, biyokütle ve karbon depolama miktarlarının …
H Yavuz, N Mısır, M Mısır, A Tüfekçioğlu, U Karahalil, M Küçük
TÜBİTAK Project, 2010
262010
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of Environmental Biology 28 (2), 185-191, 2007
252007
Karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi
N MISIR, M MISIR, C ÜLKER
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28, 2012
232012
The Effect of Sodium Borohydride on Alkaline Sulfite–Anthraquinone Pulping of Pine (Pinus pinea) Wood
E Gumuskaya, E Erisir, H Kirci, N Misir
Industrial & Engineering Chemistry Research 50 (13), 8340-8343, 2011
212011
Meşcerelerde çap dağılımlarının düzenlenmesi ve bu dağılımlara ilişkin parametreler ile çeşitli meşcere öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
H Yavuz, AU Gül, N Mısır, R Özçelik, OE Sakıcı
Orman Amenajman’ında Yeni Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu …, 2002
212002
Developing a multi-objective forest planning process with goal programming: a case study.
N Misir, M Misir
Pakistan journal of biological sciences: PJBS 10 (3), 514-522, 2007
152007
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacısalihoğlu, M Mısır, N Mısır, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 2017
142017
Estimations of total ecosystem biomass and carbon storage for fir (Abies nordmanniana S. subsp. bornmülleriana (Mattf.)) forests (Western Black Sea Region)
M Mısır, N Mısır, S Erkut
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 (3), 60-64, 2012
132012
Modeling individual tree mortality for Crimean pine plantations
M Misir, N Misir, H Yavuz
Journal of Environmental Biology 28 (2), 167, 2007
122007
Developing double-entry tree volume table for Ash in Turkey
N Mısır, M Mısır
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2004
122004
KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı ladin meşcerelerinin hasılat esasları sonuç raporu
S Köse, H Yavuz, M Mısır, N Mısır
KTÜ Araştırma Fon Başkanlığı, 2001
112001
Alkaline sulphite anthraquinone pulping of caucasian spruce (Picea orientalis L.) chips with added sodium borohydride and ethanol
E Erisir, E Gumuskaya, H Kirci, N Misir
Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty 58 (194), 2015
82015
Saf kayın meşcerelerinin karbon depolama miktarının belirlenmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
M Mısır, N Mısır, C Ülker, S Erkut
Bilimsel Arastırma Projesi, Trabzon, 2013
82013
Karaçam Ağaçlandırmalarına İlişkin Büyüme Modelleri
H Yavuz, N Mısır, M Mısır
Proje No: TOGTAG–2747, Trabzon, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20