Follow
Hakan Albas
Hakan Albas
Lefke Avrupa Üniversitesi
Verified email at eul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İnan Türk medeni hukuku: miras hukuku
AN İnan, Ş Ertaş, H Albaş
Seçkin, 2004
68*2004
Türk medeni hukuku: miras hukuku
AN İnan, Ş Ertaş, H Albaş
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000
482000
Miras Hukuku, 10
AN İnan, Ş Ertaş, H Albaş
Bası, Ankara, 2019
452019
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ VE HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN BAZI SORUNLAR
H Albaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, 535-552, 2007
302007
Paranın değer kaybından doğan zararın tazmin edilebilirliği
H Albaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
292004
Miras Hukukunda İptal ve Tenkis Def'i
H Albaş
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (3), 143-162, 2012
182012
Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmazlar Bakımından Olağanüstü Zamanaşımı ile Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanımında Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlememesi Sorunu
H Albaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 1-28, 2007
112007
Miras Hukuku,(9. Bası)
AN İnan, Ş Ertaş, H Albaş
Ankara: Bilge Yayınevi, 2015
62015
Miras Hukuku (10. Bası)
AN İnan, Ş Ertaş, H Albaş
Ankara: Seçkin Yayınevi, 2019
52019
Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku
Ş Ertaş, H Albaş
Ankara, 2008
52008
Türk Hukukunda ticari mümessillik
H Albaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
41991
Türk medeni hukuku miras hukuku: mevzuattaki değişikliklere ve uygulamalardaki yenililiklere göre genişletilmiş ve güncelleştirilmiş
AN Inan, H Albaş, Ş Ertaş
İleri Kitabevi, 2012
2012
Neues zum Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Türkei
H Albas, S Nart
IPRax: Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts 30 (3), 261-265, 2010
2010
The Prescription Delay concerning Registered Immovables and the Issue of the Acquisitive Prescription between Inheritors
H Albas
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 9, 1, 2007
2007
Some Problems on Renunciation Agreements concerning Succession and their Effects
H Albas
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 9, 535, 2007
2007
Miras hukuku: yeni medeni kanununa-mevzuattaki değişikliklere ve uygulamalardaki yenililiklere göre genişletilmiş ve güncelleştirilmiş
AN İnan, H Albaş, Ş Ertaş
Seçkin, 2004
2004
BELİRLİ MAL BIRAKMA VASİYETİNİN TESLİM BORCU (MK. m. 518) Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518)
H ALBAŞ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17