Taner ÇİFÇİ
Taner ÇİFÇİ
Coğrafya Eğitimi Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of infographics on students achievement and attitude towards geography lessons.
T Çifçi
Journal of Education and Learning 5 (1), 154-166, 2016
542016
ÖSS, YGS ve LYS sınavlarındaki coğrafya sorularının bloom toksonomisi bilişsel alan düzeyi açısından analizi
H Koç, ÖF Sönmez, T Çiftçi
352013
Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri/The trends of postgraduate theses (2006-2017) on geography education in Turkey
T Çifçi
Journal of History Culture and Art Research 6 (4), 864-887, 2017
182017
Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi
T ÇİFÇİ, Y Dikmenli
15*2016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VATAN ALGISI VE GEÇMİŞE DÖNÜK DEĞİŞİMİ
T Çifçi, Y Dikmenli
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
152016
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HARİTA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H KOÇ, T ÇİFÇİ
Marmara Coğrafya Dergisi, 9-20, 2016
142016
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları.
T Çifçi
E-International Journal of Educational Research 6 (3), 2015
142015
Coğrafya öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin incelenmesi
T Çifçi, Y Dikmenli
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (21), 142-160, 2015
102015
Coğrafya öğretmenlerinin değer eğitiminin mevcut durumu ile ilgili görüş ve düşünceleri
T ÇİFÇİ, Ü ESER ÜNALDI
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (2), 81-99, 2014
102014
Coğrafya'da Değer Eğitimi
T Çifçi
Pegem Akademi Yayıncılık, 2016
92016
An examination of map literacy levels of students from various undergraduate programmes according to several variables: Cumhuriyet University sample
H Koç, B Aksoy, T Çifçi
Erzincan University Journal of Education Faculty 31 (1), 301-321, 2017
82017
Farklı lisans programlardaki öğrencilerin harita okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği
H KOÇ, B AKSOY, T ÇİFÇİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 301-321, 2017
82017
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
T Çifçi, Y Dikmenli
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 363-382, 2016
72016
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ
Y DİKMENLİ, T ÇİFÇİ
7*2015
Coğrafya müfredatındaki değerlerin eğitimi üzerine bir model çalışması
T Çifçi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsi, 2014
72014
Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi romanların kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi
T Çifçi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
72011
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Y Dikmenli, T Çifçi
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
62016
Coğrafya öğretmenlerinin okul dışı coğrafya öğretimine ilişkin görüşleri
T Çiftçi, Y Dikmenli
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (1), 363-382, 2016
52016
An investigation into map literacy levels of elementary school teacher candidates based on various variables
H Koc, T Cifci
52016
Geography Teachers' Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management.
Y Dikmenli, T Çifçi
International Journal of Higher Education 5 (2), 283-291, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20