Follow
Gizem Günçavdı Alabay
Gizem Günçavdı Alabay
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Level of Intercultural Competence of International Students at Kocaeli University.
G Günçavdi, S Polat
Universal Journal of Educational Research 4 (n12A), 39-45, 2016
272016
The impact of peace education programme at university on university students’ intercultural sensitivity
Y Arslan, G Günçavdı, S Polat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 2301-2307, 2015
272015
The Qualities of Teachers Who Instruct Peace Education: Views of Prospective Teachers' Who Attended the Peace Education Programme.
S Polat, Y Arslan, G Günçavdi
Journal of Education and Practice 7 (28), 36-45, 2016
162016
An Insight into the Challenges Faced by Academic Women with Pre-School Age Children in Academic Life.
G Günçavdi, S Göktürk, O Bozoglu
Universal Journal of Educational Research 5 (6), 953-959, 2017
142017
Error management practices interacting with national and organizational culture: The case of two state university departments in Turkey
S Göktürk, O Bozoglu, G Günçavdi
The Learning Organization, 2017
112017
Araştırma görevlilerinin maruz kaldıkları kötü muamele düzeyi ile iş doyumu ve işten ayrılma niyeti ilişkisi
G Günçavdı
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2015
72015
Okullarda kuşaklararası öğrenme: bir kuşaklararası öğrenme deneyimi dedelerimiz ve ninelerimizden öğreniyoruz.
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı, H Çiçek, E Kazak
Pegem Atıf İndeksi 2016 (1), 1-182, 2016
52016
The Impacts of a University’s Organizational Reputation and Organizational Attraction on Students’ Intention to Pursue
S Polat, G Guncavdi, Y Arslan
Eurasian Journal of Educational Research 19 (84), 213-237, 2019
42019
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI
G GÜNÇAVDI, S POLAT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 1494-1513, 2018
12018
The Reasons of Negative Emotions that School Administrators Feel and How They Manage Them
G GÜNÇAVDI, Y ARSLAN, S POLAT
International Journal on Lifelong Education and Leadership 6 (1), 36-42, 0
1*
Leading intergenerational learning in organizations: An example from Turkey
S Polat, G Günçavdı Alabay, Y Yılmaz
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 13 (1 …, 2022
2022
Psycholinguistics
G Günçavdı
New Aspects of the Francophonie at Bursa III: Languages & Art, 2021
2021
A French Influencer on Administration and Educational Administration: Henry Fayol
G Günçavdı
Les nouveaux aspects de la francophonie a Bursa II: Langues & Cultures, 2020
2020
What Do Teachers Need to Become a Peace Educator?: The Competencies of Teachers for Peace Education
G Günçavdı
Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools, 179-197, 2020
2020
Teachers’ Views About School Principals’ False Images, The Reasons Why School Principals Create Them, And The Effects Of False Images
S Polat, Y Arslan, G Günçavdı
Contemporary Educational Researches. Educational ans Human Rights, 140-155, 2018
2018
Research assistants’ perception of mistreatment and the strategies they prefer to overcome this mistreatment
G Günçavdı, S Polat
Journal of Human Sciences 12 (2), 1662-1673, 2015
2015
Karizmatik Liderlik: Alan Yazin Taramasi
G GÜNÇAVDI
Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 21-34, 0
Newsletter, November 2018
G Guncavdi
İŞ YERİNDE KÖTÜ MUAMELE ÖLÇEĞİ’Nİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
G GÜNÇAVDI, S POLAT
Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Gösterdikleri Örgütsel Muhalefet İçin Görüşleri
S POLAT, G GÜNÇAVDI
TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI, 149, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20