Follow
Kadriye Buldukoglu
Kadriye Buldukoglu
Akdeniz University Faculty of Nursing
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A randomized controlled trial of the effects of nursing care based on Watson's Theory of Human Caring on distress, self‐efficacy and adjustment in infertile women
İ Arslan‐Özkan, H Okumuş, K Buldukoğlu
Journal of advanced nursing 70 (8), 1801-1812, 2014
962014
Verbal abuse of nursing and midwifery students in clinical settings in Turkey
A Lash, Ö Kulakaç, K Buldukoglu, K Kukulu
Journal of Nursing Education 45 (10), 396, 2006
732006
The effects of locus of control, communication skills and social support on assertiveness in female nursing students
K Kukulu, K Buldukoğlu, Ö Kulakac, CD Köksal
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (1), 27-40, 2006
702006
Depresif bozukluklarda psikososyal girişimler
C Başoğul, K Buldukoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 7 (1), 1-15, 2015
65*2015
Recipients’ perceptions of their transplanted kidneys
K Buldukoglu, O Kulakac, N Kececioglu, S Alkan, M Ylmaz, L Yucetin
Transplantation 80 (4), 471-476, 2005
452005
An analysis of the motherhood concept in employed women in south Turkey
O Kulakac, K Buldukoglu, M Yilmaz, S Alkan
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (7), 837-852, 2006
402006
Ruhsal hastalığı olan ebeveynle yaşamak
K Buldukoğlu, K Bademli, D Karakaya, G Göral, İ Keser
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (4), 683-703, 2011
38*2011
Randomized controlled trial of the effects of nursing care based on a telephone intervention for medication adherence in schizophrenia
E Uslu, K Buldukoğlu
Perspectives In Psychiatric Care 56 (1), 63-71, 2020
342020
Grief rituals and grief reactions of bereaved individuals during the COVID-19 pandemic
B Şimşek Arslan, K Buldukoğlu
OMEGA-Journal of Death and Dying 87 (4), 1293-1307, 2023
292023
A case study based on Watson’s theory of human caring: Being an infertile woman in Turkey
İA Özkan, H Okumuş, K Buldukoğlu, J Watson
Nursing science quarterly 26 (4), 352-359, 2013
292013
Posttraumatic growth in parentally bereaved children and adolescents: A systematic review
B Şimşek Arslan, Z Özer, K Buldukoğlu
Death studies 46 (1), 111-123, 2022
282022
Student Difficulties Communicating with Patients and Their Perceptions of the Characteristics of Difficult Patients.
G Acar, K Buldukoğlu
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 7 (1), 2016
26*2016
Tele-hemşirelik uygulamalarının şizofreni hastalarının bakımına etkisi: sistematik derleme
E Uslu, K Buldukoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi 27 (1), 47-56, 2016
26*2016
Effects of the cognitive stimulation therapy based on Roy's adaptation model on Alzheimer's patients’ cognitive functions, coping‐adaptation skills, and quality of life: A …
N Lok, K Buldukoglu, E Barcin
Perspectives in Psychiatric Care, 2020
252020
Psychological effects of amniocentesis on women and their spouses: importance of the testing period and genetic counseling
K Kukulu, K Buldukoglu, İ Keser, İ Keser, M Şi˙ mŞek, İÇ Mendi˙ lci˙ oĞlu, ...
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 27 (1), 9-15, 2006
252006
Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri
S Taş, K Buldukoğlu
J Psychiatric Nurs 9 (1), 11-22, 2018
24*2018
Psikiyatri hemşireliğinde şefkat yorgunluğu: Sistematik derleme
E Uslu, K Buldukoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 9 (4), 421-430, 2017
24*2017
Türkiye’de hemşirelik: Temel mesleki eğitim ile insan gücü’ne ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
S Ülker, K Buldukoğlu, S Aksayan, M Atalay, G Kocaman, S Oktay, ...
Ankara. Erişim Tarihi 9, 2006, 2001
212001
Hemşirelerin Kadın ve Kadına Yönelik Eş Şiddetine ilişkin Görüşleri
Ö GÖMBÜL, K BULDUKOĞLU
Kriz Dergisi 5 (2), 103-114, 0
19*
Determination of psychiatric clinic nurses' knowledge, attitudes, and practices regarding the use of physical restraints.
A Göktaş, K Buldukoğlu
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 9 (1), 2018
18*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20