Takip et
Doç. Dr. Mehmet Özenc
Doç. Dr. Mehmet Özenc
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ohu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapilan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi
EG ÖZENÇ, M ÖZENÇ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (171), 13-28, 2013
1192013
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
M Özenç
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 157-178, 2013
612013
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi
M Özenç, M Çakır
İlköğretim Online 14 (3), 914-933, 2015
60*2015
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
M Özenç, C Doğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 12 Sayı 1, 2007
482007
Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi
M Özenç, EG Özenç
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
412013
İlkokul 1. sinifa kaydolan okul öncesi dönem çağindaki öğrencilerin (60-69 ay) yaşadiklari sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri
M Özenç, S Çekirdekçi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 177-192, 2016
342016
The effect of activities developed with web 2.0 tools based on the 5e learning cycle model on the multiplication achievement of 4th graders
M Özenc, H Dursun, S ŞAHİN
Participatory Educational Research 7 (3), 105-123, 2020
322020
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi
M Özenç
PQDT-Global, 2013
312013
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili yeterlik düzeylerinin incelenmesi
M Özenç
PQDT-Global, 2009
282009
Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış
M ÖZENÇ, EG ÖZENÇ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 84-97, 2016
182016
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi
M Özenç, C Doğan, M Çakır
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 588-607, 2017
152017
A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers with Syrian Students in Their Classes.
M Kara, M Özenç
International Journal of Progressive Education 16 (6), 184-201, 2020
132020
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ
EG ÖZENÇ, M ÖZENÇ
International Journal of Active Learning 3 (2), 1-10, 2018
132018
The relationship between functional literacy and problem-solving skills: A study on 4th-grade students
M Özenç, C Çarkıt
Participatory Educational Research 8 (3), 372-384, 2021
102021
Temel Kavramlar ve Yasal Çerçeve ve Sorumluluklar
M Özenç
Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 1-16, 2014
102014
SURİYELİ GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA ODAKLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ: BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ.
M KARA, M ÖZENÇ
Journal of National Education 50, 2021
82021
The effects of speaking instruction via whole language approach collaborative instructional design on pre-service teachers’ speaking anxiety and speaking self-efficacy: The …
EG Özenç, HG Orhan-Karsak, M Özenç
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (1), 149-168, 2021
82021
Classroom Teacher Candidates' Metaphoric Perceptions Regarding the Concepts of Reading and Writing: A Comparative Analysis.
EG Ozenc, M Ozenc
International Education Studies 11 (1), 100-110, 2018
72018
Determination of levels of primary school teachers’ alternative assessment and evaluation knowledge
M Özenç
Dicle University Ziya Gokalp Education Faculty Journal 21, 157-178, 2013
72013
What Do the Primary School Teachers Think about Homework? A Phenomenological Study.
M Özenç
International Online Journal of Education and Teaching 8 (1), 381-400, 2020
52020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20