Follow
Doç. Dr. Mehmet Özenc
Doç. Dr. Mehmet Özenc
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Verified email at ohu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapilan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi
EG ÖZENÇ, M ÖZENÇ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (171), 13-28, 2013
1192013
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
M Özenç
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 157-178, 2013
632013
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi
M Özenç, M ÇAKIR
İlköğretim Online 14 (3), 914-933, 2015
62*2015
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
M Özenç, C Doğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 12 Sayı 1, 2007
462007
Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi
M Özenç, EG Özenç
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
412013
İLKOKUL 1. SINIFA KAYDOLAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN (60-69 AY) YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
M Özenç, S Çekirdekçi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 177-192, 2016
362016
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi
M Özenç
PQDT-Global, 2013
312013
The effect of activities developed with web 2.0 tools based on the 5e learning cycle model on the multiplication achievement of 4th graders
M Özenc, H Dursun, S ŞAHİN
Participatory Educational Research 7 (3), 105-123, 2020
282020
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili yeterlik düzeylerinin incelenmesi
M Özenç
PQDT-Global, 2009
282009
Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış
M ÖZENÇ, EG ÖZENÇ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 84-97, 2016
192016
A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers with Syrian Students in Their Classes.
M Kara, M Özenç
International Journal of Progressive Education 16 (6), 184-201, 2020
122020
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YÖNELİMLERİNİN EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZEYİNDE BİR ANALİZİ
EG ÖZENÇ, M ÖZENÇ
International Journal of Active Learning 3 (2), 1-10, 2018
122018
Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi
M ÖZENÇ, C DOĞAN, M ÇAKIR
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 588-607, 2017
122017
Temel Kavramlar ve Yasal Çerçeve ve Sorumluluklar
M Özenç
Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 1-16, 2014
102014
The relationship between functional literacy and problem-solving skills: A study on 4th-grade students
M Özenç, C Çarkit
Participatory Educational Research 8 (3), 372-384, 2021
92021
The effects of speaking instruction via whole language approach collaborative instructional design on pre-service teachers’ speaking anxiety and speaking self-efficacy: The …
EG Özenç, HG Orhan-Karsak, M Özenç
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (1), 149-168, 2021
82021
Classroom Teacher Candidates' Metaphoric Perceptions Regarding the Concepts of Reading and Writing: A Comparative Analysis.
EG Ozenc, M Ozenc
International Education Studies 11 (1), 100-110, 2018
72018
Determination of levels of primary school teachers’ alternative assessment and evaluation knowledge
M Özenç
Dicle University Ziya Gokalp Education Faculty Journal 21, 157-178, 2013
72013
What Do the Primary School Teachers Think about Homework? A Phenomenological Study.
M Özenç
International Online Journal of Education and Teaching 8 (1), 381-400, 2020
52020
The multidimensional examination of masterdoctorial dissertations made in Turkey about gifted and talented students
M Ozenç, EG Ozenç
Turkey Social Research Journal 171, 13-28, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20