Takip et
Fatih Ecer
Fatih Ecer
Professor of Operations Research
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sustainable supplier selection: A novel integrated fuzzy best worst method (F-BWM) and fuzzy CoCoSo with Bonferroni (CoCoSo’B) multi-criteria model
F Ecer, D Pamucar
Journal of Cleaner Production 266, 121981, 2020
1432020
Third-party logistics (3PLs) provider selection via Fuzzy AHP and EDAS integrated model
F Ecer
Technological and Economic Development of Economy 24 (2), 615–634-615–634, 2018
1182018
Borsa İstanbul’da işlem gören turizm şirketlerinin finansal performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemiyle ölçülmesi
F Ecer, F Günay
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25 (1), 35-48, 2015
892015
A hybrid banking websites quality evaluation model using AHP and COPRAS-G: a Turkey case
F Ecer
Technological and Economic Development of Economy 20 (4), 758-782, 2014
892014
Prioritizing the weights of the evaluation criteria under fuzziness: The fuzzy full consistency method–FUCOM-F
D Pamucar, F Ecer
Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering 18 (3), 419-437, 2020
842020
Multi-criteria decision making for green supplier selection using interval type-2 fuzzy AHP: a case study of a home appliance manufacturer
F Ecer
Operational Research, 1-35, 2020
832020
Öğrencilerin GSM operatörü tercihinin analitik hiyerarşi süreci yöntemiyle belirlenmesi
S Dündar, F Ecer
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
812008
Türkiye’deki özel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: 2008-2011 dönemi
F Ecer
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
762013
Çok Kriterli Karar Verme Geçmişten Günümüze Kapsamlı Bir Yaklaşım
F Ecer
Seçkin Yayıncılık, 2020
652020
An integrated Fuzzy AHP and ARAS model to evaluate mobile banking services
F Ecer
Technological and Economic Development of Economy 24 (2), 670–695-670–695, 2018
652018
Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi ve bir uygulama
E Fatih, O Küçük
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 355-369, 2008
652008
Measuring performances of football clubs using financial ratios: The gray relational analysis approach
F Ecer, A Boyukaslan
American Journal of Economics 4 (1), 62-71, 2014
632014
BULANIK TOPSIS KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM’DA BİR UYGULAMA
O Küçük, E Fatih
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45-65, 2007
632007
Fuzzy Topsis Yöntemi İle Sanal Mağazalarin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
S Dündar, E Fatih, Ş Özdemir
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 287-305, 2007
612007
Assessment of alternative fuel vehicles for sustainable road transportation of United States using integrated fuzzy FUCOM and neutrosophic fuzzy MARCOS methodology
D Pamucar, F Ecer, M Deveci
Science of The Total Environment 788, 147763, 2021
532021
An integrated BWM-LBWA-CoCoSo framework for evaluation of healthcare sectors in Eastern Europe
AE Torkayesh, D Pamucar, F Ecer, P Chatterjee
Socio-Economic Planning Sciences 78, 101052, 2021
512021
MARCOS technique under intuitionistic fuzzy environment for determining the COVID-19 pandemic performance of insurance companies in terms of healthcare services
F Ecer, D Pamucar
Applied Soft Computing 104, 107199, 2021
512021
Bulanık ortamlarda grup kararı vermeye yardımcı bir yöntem: Fuzzy TOPSIS ve bir uygulama
F Ecer
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 77-96, 2006
49*2006
A consolidated MCDM framework for performance assessment of battery electric vehicles based on ranking strategies
F Ecer
Renewable and Sustainable Energy Reviews 143, 110916, 2021
432021
ARAS Yöntemi KullanılarakKurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimi
F Ecer
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 8 (1), 2016
432016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20