Erol Özvar
Erol Özvar
Marmara University, Economics, Faculty Member
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı maliyesinde malikane uygulaması
E Özvar
Kitabevi, 2003
1122003
Osmanlı tarihini dönemlendirme meselesi ve Osmanlı nasihat literatürü
E Özvar
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 135-151, 1999
561999
Osmanlı maliyesi: kurumlar ve bütçeler
M Genç, E Özvar
Osmanlı bankası Arşiv ve araştırma merkezi, 2006
482006
Osmanlı maliyesi: kurumlar ve bütçeler
M Genç, E Özvar
Osmanlı bankası Arşiv ve araştırma merkezi, 2006
482006
Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı
E Özvar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları, 2006
32*2006
Osmanlı devletinin bütçe harcamaları (1509-1788)
E Özvar
Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler 1, 197-239, 2006
322006
Tarih felsefesi üzerine denemeler
E Özvar
Ayışığı Kitapları, 2001
24*2001
Voyvoda
E Özvar
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2012
102012
osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütceler. 2 vols
M Genç, E Özvar
Istanbul: Kitabevi, 2006
92006
Osmanlı Devletinde Bütçeler: Merkezî Hazinenin Yıllık Muhasebe Bilançoları
M Genç, E Özvar
Osmanlı Maliyesi, Kurumlar ve Bütçeler 2, 2006
82006
Rum Eyaletine Ait H. 1043-44/M. 1634-35 Tarihli Bütçenin Tahlili
E Özvar
Osmanlı 3, 150-157, 1999
8*1999
XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim Rum Hazine Defterdarlığından Tokat Voyvodalığına Geçiş
E Özvar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1998
71998
Osmanlı Dünyasında Yazma Eser Üretkenliği
E Özvar
Sahnı Seman'dan Darulfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, XVII. yüzyıl …, 2017
62017
XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim: Diyarbekir'de Defterdarlıktan Voyvodalığa Geçiş
E Özvar
IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey …, 2005
6*2005
Osmanlı'da Gümrükler ve Kervanlar
E Özvar
Osmanlı Medeniyeti Siyaset, İktisat, Sanat, 2005
62005
XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Tokat Voyvodalığına Geçiş
E Özvar
XIII. Türk Tarih Kongresi: Ankara, 4-8 Ekim 1999, 1605-1634, 2002
62002
Tarhuncu Ahmed Paşa
E Özvar
DİA 40, 20-22, 2011
52011
XVII. yüzyılda Osmanlı taşra maliyesinde değişim: Rum hazine defterdarlığından Tokat voyvodalığına geçiş
E Özvar
Marmara Üniversitesi, 1998
51998
Selçuklulardan Cumhuriyete Şehir Yönetimi
E Özvar, A Bilgin
İstanbul: Türkiye Dünyası Belediyeler Birliği, 2008
42008
Şehir Yönetimi ve Tarihi Üzerine
E Özvar, A Bilgin
Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, TDBB, İstanbul, 15-32, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20