Takip et
Engin ŞEKER
Engin ŞEKER
Bilinmeyen bağlantı
munzur.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of Deltamethrin on Antioxidant Status and Oxidative Stress Biomarkers in Freshwater Mussel, Unio elongatulus eucirrus
SŞ Köprücü, E Yonar, E Seker
Bulletin of environmental contamination and toxicology 81, 253-257, 2008
742008
Effect of mixed use of thyme and fennel oils on biochemical properties and electrolytes in rainbow trout as a response to Yersinia ruckeri infection
AK Gulec, D Danabas, M Ural, E Seker, A Arslan, O Serdar
Acta Veterinaria Brno 82 (3), 297-302, 2013
612013
Effects of cypermethrin on antioxidant status, oxidative stress biomarkers, behavior, and mortality in the freshwater mussel Unio elongatulus eucirrus
K Köprücü, SM Yonar, E Şeker
Fisheries science 76, 1007-1013, 2010
512010
Isolation of Listeria monocytogenes from fish intestines and RAPD analysis
HB Ertaş, E Şeker
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 29 (4), 1007-1011, 2005
482005
Doğu Anadolu bölgesinde bazı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde görülen Flavobacterium psychrophilum enfeksiyonunun araştırılması
Ü İSPİR, E ŞEKER, N SAĞLAM, M DÖRÜCÜ
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (4), 718-724, 2004
332004
Distribution and economic importance of medicinal leech, Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) in Eastern Anatolia/Turkey
N Saglan, M Dorucu, Y Ozdemir, E Seker, M Sarieyyupoglu
Lauterbornia 165, 105-118, 2008
192008
Detection of Yersinia ruckeri by polymerase chain reaction (PCR) in infected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)
E Şeker, M Karahan, M Sarıeyyüpoğlu, B Çetinkaya
The Journal of Animal and Plant Sciences 21 (3), 570-574, 2011
182011
Acute Toxicity of Deltamethrin for Freshwater Mussel, Unio elongatulus eucirrus Bourguignat
K Köprücü, E Seker
Bulletin of environmental contamination and toxicology 80, 1-4, 2008
162008
Elâzığ’daki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinin bakteriyel yönden incelenmesi
A KILIÇ, E ŞEKER, M ÖZCAN, Ü İSPİR
Fırat Üniv., Fen ve Müh. Bil. Derg 19 (2), 129-132, 2007
162007
Investigation of Yersinia ruckeri infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss walbaum 1792) farms by polymerase chain reaction (PCR) and bacteriological culture
E Seker, M Karahan, U Ispir, B Cetinkaya, N Saglam, M Sarieyyupoglu
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 (6), 2012
142012
Immunostimulating effect of levamisole on spleen and head-kidney leucocytes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, walbaum 1792)
E Seker, U Ispir, M Dorucu
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 (2), 2011
142011
Antioxidant responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gills after exposure to hydrogen peroxide
E Seker, U Ispir, SM Yonar, ME Yonar, C Turk
Fresenius Environ. Bull 24, 1837-1840, 2015
132015
Sazan balıklarının anestezisinde karanfilin kullanımı
T Otay, A Küçükgül, A Pala, E Şeker
Bilim ve Gençlik Dergisi 2 (1), 43-50, 2014
122014
Therapeutic effects of thyme (Thymus vulgaris Linneaus) and fennel (Foeniculum vulgare Miller) essential oils in infected rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
AK Gulec
122013
A study of Flavobacterium psychrophilum infection in some cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Eastern Anatolia
Ü İspir, E Şeker, N Sağlam, M Dörücü
Science and Engineering Journal of Fırat University 16 (4), 718-724, 2004
102004
Silifke yöresi geleneksel yemeklerinin tespiti ve Türk mutfağına kazandırılması
M Akman, E Şeker, AŞ Çetinkaya, İ Kozak, P Yardımcı
Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Türk Kültürü Araştırma ve Tanıtma …, 2001
92001
Ve Aksoy, Ş.(1998). Elazığ-Hazar Gölü’nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla’da Ağır Metal Birikimlerinin Araştırılması
E Şeker, H Özmen
Fırat Üni. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 10 (2), 13-20, 0
9
Yersinia ruckeri ile infekte edilen gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) oluşan immunolojik değişimlerin araştırılması
Ü İspir, E Şeker, M Sarıeyyüpoğlu
FÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (2), 393-400, 2004
82004
Keban barajı gölü'ndeki tatlı su midyesi unio elongatulus eucirrus (Bourguignat, 1860)'da ağır metallerin araştırılması
E ŞEKER, K KÖPRÜCÜ, M URAL, F GÜR, M SARIEYYÜPOĞLU
Su Ürünleri Dergisi 16 (3-4), 319-326, 1999
71999
Investigation of heavy metal accumulation in Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) caught in Elazig Hazar Lake
E Şeker, H Özmen, Ş Aksoy
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 (2), 13-20, 1998
71998
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20