Follow
AYHAN CESUR
AYHAN CESUR
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A biblyometric analysis of empirical studies on drone delivery
A Cesur, K Yiğenoğlu, İ Aydın, Z Çelik
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 118-133, 2022
32022
Gerilla Pazarlama
A Cesur, M Çoban
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
32017
Consumers' foresight for the digital Turkish lira: an empirical study
İ Aydın, Z Çelik, K Yiğenoğlu, A Cesur
Journal of Financial Services Marketing, 1-15, 2022
12022
A bibliometric analysis of empirical studies on cryptocurrencies in the time of Covid-19
K Yiğenoğlu, A Cesur, Z Çelik, İ Aydın
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 241-261, 2022
12022
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ İLE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR, K YİĞENOĞLU
Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics 17 (2), 2021
12021
An Empirical Study on Consumers' Intentions to Use and WOM Communication Intentions for Product Deliveries by Drone
Z Çelik, İ Aydın, K Yiğenoğlu, A Cesur
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC MARKETING AND RETAILING, 2026
2026
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ İLE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Ö Büberkökü, A Cesur, K Yiğenoğlu
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 17 (2), 117-150, 2021
2021
Türev Araçlar Ve İslami Finans Araçlarının Riskten Korunma Açısından Karşılaştırılması
A CESUR
Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı-Ordu …, 2020
2020
Finansal Yapı İçinde Faizsiz Bankacılık Modelinin Dünyadaki ve Türkiye'deki Gelişimi
A Cesur
Para ve Finans, 125-146, 2020
2020
TURİZMİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A Cesur
3.Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongrsi, 676 - 682, 2019
2019
Mikrofinans Uygulamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkisi: Van İli Örneği
A Cesur
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2017
2017
16. Bölüm Yoksulluk Kavramı, Türleri, Nedenleri ve Yoksullukla İlgili Yaklaşımlar* Ayhan CESUR1
N Türleri, A CESUR
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SOSYAL BİLİMLER, 341, 0
17. Bölüm Mikro Finans Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Özellikleri* Ayhan CESUR1
A CESUR
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SOSYAL BİLİMLER, 361, 0
KUR RİSKİ DUYARLILIĞI: SEKTÖREL BİR ANALİZ
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR
ZAMANLA DEĞİŞEN FAİZ ORANI RİSKİ DUYARLILIĞININ ANALİZİ
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR
BASEL IV DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA KRİPTO PARA PİYASALARININ PİYASA RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR
ABD Hisse Senedi Piyasalarının Volatilitesinin Modellenmesi
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR
Küresel Enerji Piyasalarına Dayalı Finansal Analizler
Ö BÜBERKÖKÜ, A CESUR
Turizm Sektörüne Dayalı Finansal Risk Analizleri
Ö Büberkökü, A Cesur, K Yiğenoğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19