Follow
Aydın KUDAT
Aydın KUDAT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Finans Enstrümanı olarak Nukud Vakfı ve In ‘Ikad Formülasyonu
A Kudat
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 1 (2), 1-22, 2015
132015
Hak ve hukuk kavramları üzerinde bir değerlendirme
A Kudat
Adam Academy Journal of Social Sciences 4 (2), 87-106, 2014
132014
Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları
M Bulut, H Çınar, R Ademi, A Demir, A Kudat, M Doğan, C Korkut, M Çam, ...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
62019
PARA VAKIFLARININ PARA İŞLETME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
A KUD AT
Adam Academy Journal of Social Sciences/Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2017
42017
İslâm Hukukunda Temsil ve Amacı
A Kudat
Adam Academy Journal of Social Sciences 5 (1), 33-62, 2015
32015
Fundamental Principles of Cash Waqfs and Their Management
A Kudat, S Ceyhan
Third Sector Social Economic Review 55 (4), 2557-2578, 2020
22020
Kur’an Kırâatı ile Arap Dilbilimi Münasebeti Üzerine
A Kudat
Turkish Studies-Comparative Religious Studies 15 (1), 63-75, 2020
12020
خطاب النفسي في القرآن الكريم والحديث النبوي
A KUDAT, A BARADAY
Journal of Analytic Divinity 3 (2), 101-122, 2019
2019
İslam medeniyetinde alim tasavvuru
M Bulut, A Kudat
II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu …, 2019
2019
II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek Ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu Bildiri Kitabı
M Bulut, A Kudat
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
2019
OSMANLI DÖNEMİ NÜKÛD VAKIFLARI BAĞLAMINDA DARÜ'LKURRÂ VE KIRÂÂT TEDRİSATI (RUMELİ NÜKÛD VAKIFLARI ÖRNEĞİ).
A KUDAT
Electronic Turkish Studies 13 (25), 2018
2018
Bilgi bütünlüğü bağlamında nizamiye medreseleri geleneği ve modern akademya
M Bulut, A Kudat, AC Haksever, A Candan
Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü …, 2018
2018
Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu: bildiri kitabı
A Kudat, M Bulut, A Candan, AC Haksever
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2018
2018
Bilimde Bütünsel Yaklaşım
A KUDAT, H TARIK
Eskiyeni, 127-151, 2018
2018
AN EVALUATION ON MONEY OPERATIONS METHODS OF CASH WAQFS
A Kudat
Adam Academy Journal of Social Sciences 7 (2), 257-271, 2017
2017
The Importance of Arabic at The Understanding of Religious Sciences6 أهمية اللغة العربية في فهم العلوم الدينية
ِغيهى ،‘] ِلإ
Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Journal of Oriental Studies 42 (42 2016 …, 2016
2016
Waqf and Recitation
A Kudat
Centre for Islamic Economics (CIE) International Islamic University Malaysia …, 0
KUR'AN-I KERİM VE HZ. PEYGAMBER'İN HADİSLERİNDEKİ NEFSÂNÎ HİTÂP
A KUDAT, A BARADAY
ISLAMIC MANAGEMENT PERSPECTIVE AND ITS EMPHASIS ON SOCIETAL WELLBEING
S Ceyhan, A Kudat
I. ULUSLARARASI ANKARA SEMPOZYUMU (28-29 Kasım 2020), 8, 0
بلاغة القران-الإظهار نموذجا
A KUDAT
İlahiyat, 77-95, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20