Takip et
Ibrahim Coskun
Ibrahim Coskun
Sınıf Öğretmenliği, Trakya Üniversitesi
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yazma eğitimi
İ Coşkun, M Yılmaz
Pegem Atıf İndeksi, 113-133, 2018
1472018
Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013)
İ Coşkun, Ş Dündar, C Parlak
Ege Eğitim Dergisi 15 (2), 375-396, 2014
1402014
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma
İ Coşkun
PQDT-Global, 2006
802006
THE IMPACT OF NOTE-TAKING WHILE LISTENING ON LISTENING COMPREHENSION IN A HIGHER EDUCATION CONTEXT.
T Gur, T Dilci, İ Coskun, B Delican
International Journal of Academic Research 5 (1), 2013
562013
İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki gelişimin birbirini etkileme durumu: Eylem araştırması
İ Coşkun
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
532010
2009 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
F ALTUNKESER, İ COŞKUN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 114-135, 2017
402017
Köyde öğretmen olmak: birleştirilmiş sinif
S Sidekli, İ Coşkun, Y Aydın
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 311-331, 2015
342015
DERS GÜNLÜĞÜ YAZMANIN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
C EKER, İ COŞKUN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ DERGİSİ, 111-122, 2013
322013
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders kitapları bütüncesinin kelime hazinesini geliştirme eğitimi açısından incelenmesi
T Gür, İ Coşkun, F Sağlam
Turkish Studies 8 (1), 1561-1570, 2013
272013
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BİREYİN ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİYLE VAKİT GEÇİRME DURUMU.
M Yavuz, İ COŞKUN
Electronic Turkish Studies 9 (8), 2014
262014
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ
İ Coşkun, T Gür, H Aykutlu
International Journal Of Eurasia Social Sciences 2014 (14), 17-42, 2016
182016
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan kaynaştirma öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerinin incelenmesi
İ Coşkun, G ERDİN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
162014
TÜRKÜ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM
S Sidekli, İ Coşkun
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 27-38, 2014
152014
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK DİKTE ÇALIŞMASINDAN YARARLANMA DURUMLARI
İ Coşkun, SM Taşkaya, T Bal
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 1-16, 2013
152013
Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları
SM Taşkaya, İ Coşkun
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 259-278, 2009
152009
Söylem çözümlemesi bağlamında öğretmen adaylarının öğretmenin toplumdaki rollerine ilişkin metafor algıları
T Gür, T Dilci, İ Coşkun
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2, 91-106, 2013
142013
ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SERTİFİKA PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
İ COŞKUN, Ö BOLDAN
The Journal of Academic Social Science Studies 7 (24), 303-318, 2019
122019
Dil öğretimi
İ Coşkun
Pegem Atıf İndeksi, 01-16, 2018
102018
Examining Comprehension Skills of Pre-Service Teachers in Turkish, English and German Language Teaching Departments bout Turkish Informative Texts”
I Coşkun, H Köksal, Y Tuğlu
Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and …, 2014
102014
İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma hataları ile konuşma hataları arasındaki benzerlikler ve anlamaya etkisi
S Sidekli, İ Coşkun
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, 14-15, 2008
102008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20