Follow
TÜREL ÖZKUL
TÜREL ÖZKUL
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Historical profile of gender in Turkish veterinary education
RTB Gül, T Özkul, A Akçay, A Özen
Journal of veterinary medical education 35 (2), 305-309, 2008
162008
Türk toplumunun hayvan hakları kavramına yaklaşımının belirlenmesine yönelik bir araştırma: II. hayvan sevgisi, hayvanları tanımlama, hayvan sahipliği ve beslenme …
T Özkul, T SARIBAŞ, E UZABACI, E Yüksel
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (2), 199-202, 2013
152013
Türkiye’de hayvan destekli terapi uygulamalarından örnekler
T Özkul
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp …, 2014
82014
Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim
RTB GÜL, T ÖZKUL, A AKÇAY, B MELİKOĞLU
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 (1), 19-24, 2010
82010
Türkiye’de veteriner hekimliği üzerine araştırmalar: I. Veteriner hekimliği eğitim-öğretimi
A Özen, Ö Doğan, RTB Gül, E Yüksel
Kafkas Üniversitesi, 2012
72012
Türkiye’de veteriner hekimliği üzerine araştırmalar: III. İş fırsatları ve sektörel yönelimlere ilişkin görüş ve beklentiler
A Özen, Ö Doğan, RTB Gül, E Yüksel
Kafkas Üniversitesi, 2012
62012
Deney Hayvanlarının Kullanımında Genel Mevzuat, Düzenleme ve Kurallar
T Özkul
Küçük Deney Hayvanlarından Rat (Ed. Orhan Yücel) Journal of Clinical and …, 2012
62012
Fırat ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin köpek psikolojisi konusundaki tutum ve görüşleri
Ö Doğan, A Özen
Ankara Üniversitesi, 2011
52011
Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Ahmet Şefik Kolaylı
RT Başağaç, T Özkul
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 4, 76-79, 2004
42004
Paul Ambroise REMLINGER: a Pasteurien in Turkey and his studies on rabies
B Melikoglu, RTB Gül, T Özkul
Revue Méd. Vét 160 (7), 374-377, 2009
32009
Tarih boyunca savaşlarda hayvan kullanımından örnekler
T ÖZKUL, H YERLİKAYA
Veteriner Hekim Derneği Dergisi 79 (1), 31-38, 2008
32008
A survey to identify the Turkish people's approach on animal rights concept: II. Attitude analysis related to animal love, animal identification, animal ownership and eating …
T Özkul, T Sarıbaș, E Uzabacı, E Yüksel
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (2), 199-202, 2013
22013
Researches on veterinary medicine in Turkey: III. Views and expectations on job opportunities and cross-sectoral orientations.
A Özen, Ö Doğan, RTB Gül, T Özkul, E Yüksel
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 (6), 907-911, 2012
22012
Türk veteriner hekimliğinin günümüzdeki sorunları ve 2023 yılı beklentilerine yönelik uygulamalı bir araştırma
A ÖZEN, R GÜL, T ÖZKUL
22008
The colloboration of Maurice Nicolle and Adil Mustafa-The discovery of Rinderpest agent.
T Ozkul, RTB Gul, T Basagac
Revue de Médecine Vétérinaire 159 (4), 243, 2008
22008
The attitudes and views of Firat and Uludag University Faculty of Veterinary Medicine students on the subject of dog psychology
Ö DOĞAN, T ÖZKUL, Ö Abdullah
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 58 (2), 85-91, 2011
12011
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden basına yansıyanlar: Veteriner halk sağlığının değerlendirilmesi
Ş Osmanağaoğlu, E Sezer, T Özkul
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 (1), 35-39, 2011
12011
Views of Turkish veterinary practitioners on the veterinary consultation
T Ozkul, SV Genç, O Doğan, A Ozen
The Veterinary record 163 (6), 189, 2008
12008
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner ve Tıp Fakülteleri Öğrencilerinin Zoonoz Hastalıklar Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
G KAYABAŞLI, T ÖZKUL, E ATICI
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 27 (2), 128-137, 2019
2019
Vision-Tele in Veterinary Education-Veteriner Hekimliği Eğitiminde Vizyontele
T Özkul
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20