Follow
Esengül Sağlam Can
Esengül Sağlam Can
Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
“Meşâhîrin Karnaval Alayı”: Papağan Gazetesi’nde devrin edebiyatçılarından bahseden mizahî yazılar
ES Can
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 390-404, 2021
12021
ÇOK SESLİ BİR TRAJEDİ: DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN.
E Sağlam Can, M CAN
Journal of International Social Research 11 (60), 2018
12018
Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Romanında Kıyametvari Bir Son Olarak Ölüm
ES Can
Türkiyat Mecmuası 33 (2), 479-494, 2023
2023
PARATEXT VE ROMAN: HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN KOKOTLAR MEKTEBİ ÖN SÖZÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME.
E SAĞLAM CAN
Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi, 2023
2023
A COMPARATIVE STUDY ON KATE CHOPIN’S “A RESPECTABLE WOMAN” AND SEVGI SOYSAL’S “TANTE ROSA AFOROZ EDILIYOR”
ES Can
Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 6 (2), 110-118, 2022
2022
Ahmet Midhat Efendi'nin Taaffüf Romanında Edebî Bir Kaynak Olarak Mitoloji
ES Can
Edebi Eleştiri Dergisi 6 (2), 116-125, 0
A’mâk-ı Hayâl romanında “Mise En Abyme”
N Arslan, ES Can
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 722-734, 0
KÜRK MANTOLU MADONNA’NIN YÜKSELİŞİ Öz
AGM CAN, AGES CAN
MEHMET ÂKİF İMZALI İKİ MANZUME:“TRAMVAY” VE “RAMAZAN’DA DİREKLERARASI”
ES CAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9