Ayşegül Yabacı
Ayşegül Yabacı
bezmialem.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predictive and prognostic value of L-lactate, D-dimer, leukocyte, C-reactive protein and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia
S Destek, A Yabacı, YN Abik, VO Gül, KC Değer
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 26 (1), 86-94, 2020
32020
Prevalence and intensity of Allocreadium isoporum (Digenea: Allocreadiidae) in three endemic species of cyprinids (Capoeta spp.) in Turkey, in relation to season …
A Aydogdu, G Pérez‐Ponce de León, Y Emre, N Emre, A Yabacı
Journal of Applied Ichthyology 34 (1), 129-135, 2018
22018
PARKINSON’S DISEASE: IS IT ACTUALLY AN INFLAMMATORY DISORDER?
N BÜYÜKKOYUNCU PEKEL, D Yildiz, D SIĞIRLI, A Yabaci, ...
Türk Geriatri Dergisi 21 (4), 483-489, 2018
12018
Occurrence of Rhabdochona fortunatowi Dinnik, 1933 (Nematoda: Rhabdochonidae) in Two Endemic Cyprinid Species (Capoeta spp.) in Turkey
AY Ali Aydoğdu, Yılmaz Emre, Nesrin Emre
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 1-6, 2021
2021
Investigating of Relation Between Fibromyalgia Syndrome and Intestinal Microbiota
B Albayrak, S Süsgün, O Küçükakkaş, F Akbaş, A Yabacı, S Özçelik
Mikrobiyoloji Bulteni 55 (2), 146-160, 2021
2021
Effects of TNF inhibitors and an IL12/23 inhibitor on changes in body weight and adipokine levels in psoriasis patients: A 48-week comparative study
N Onsun, TÇ Akaslan, K Sallahoglu, AS Gülcan, H Bulut, A Yabacı
Journal of Dermatological Treatment, 1-16, 2021
2021
Retention and survival rate of etanercept in psoriasis over 15 years and patient outcomes during the COVID‐19 pandemic: The real‐world experience of a single centre
AY Nahide Onsun, Begüm Yurtsever Güneş
Dermatologic Therapy 34, 2020
2020
Retention and survival rate of etanercept in psoriasis over 15 years and patient outcomes during the COVID-19 pandemic: The real-world experience of a single center
B GÜNEŞ, N ONSUN, A YABACI
2020
Comparison Between Sleeve Gastrectomy and Exenatide on Type 2 Diabetic Patients
O Elbasan, P Sisman, H Peynirci, A Yabaci, C Ersoy
Bariatric Surgical Practice and Patient Care 15 (4), 199-204, 2020
2020
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi
A Yabacı, S Seyhun, S Özçelik
2020
The Effect of Antiretroviral Therapy on IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ Levels and their Relationship with HIV-RNA and CD4+ T Cells in HIV Patients
G Okay, MM Koc, EM Guler, A Yabaci, A Kocyigit, Y Akkoyunlu
Current HIV Research 18 (5), 354-361, 2020
2020
Investigation of the effectiveness of CBCT and gray scale values in the differential diagnosis of apical cysts and granulomas
AY Meryem Etöz, Mehmet Amuk, Fatma Avcı
Oral Radıology 3 (36), 2020
2020
Diffusion Tensor Imaging of Brain Metastases in Patients with Breast Cancer According to Molecular Subtypes.
I Yurtsever, L Sari, MA Gultekin, H Toprak, HM Turk, A Aliyev, AA Peker, ...
Current medical imaging, 2020
2020
Erişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
AY Abdülkadir Göçken, Yavuz Ayar, Mahmut Yavuz
Haseki Tıp Bülteni 58 (3), 216-222, 2020
2020
An Improved Textbook Rule on the Mean-Median Inequality for Discrete Data
AY Hakan Demirtaş,Ceren Vardar Acar, Ran Gao, İlhan Aydemir
Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi 2 (12), 1-10, 2020
2020
The impact of obesity on acute pancreatitis outcomes in older patients
EB Keskin, B Büyükaydın, P Soysal, S Kiremitçi, A Yabacı, H Şentürk
European geriatric medicine, 1-6, 2020
2020
The impact of obesity on acute pancreatitis outcomes in older patients
E BİBERCİ KESKİN, B BÜYÜKAYDIN, P SOYSAL, S Kiremitci, A YABACI, ...
2020
Psöriatik Artriti Saptamada Takibin Önemi Ve Türkiye’deki Psöriasis Hastalarında Psöriatik Artrit Prevalansı
D DİZMAN, OV YURDAKUL, TÇ AKASLAN, AG BAHALI, B GÜNEŞ, ...
2019
SHORT TERM EFFECT OF LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY ON CLINICAL, RENAL PARAMETERS AND URINARY NGAL LEVELS IN DIABETIC AND NON DIABETIC OBESITY
O Elbasan, P Sisman, H Peynirci, A Yabaci, M Dirican, OO Gul, S Cander, ...
Acta Endocrinologica (Bucharest) 15 (3), 349, 2019
2019
Prevalence and intensity of Allocreadium isoporum (Digenea: Allocreadiidae) in three endemic species of cyprinids (Capoeta spp.) in Turkey, in relation to season, host size and sex
G PEREZ-PONCE DE LEON, A Yabaci, N EMRE, Y EMRE, A Aydogdu
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20