Fatma Dogruel
Fatma Dogruel
professor of economics
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de bölgesel gelir farklılıkları ve büyüme
F Doğruel, AS Doğruel
Köse, AH, Şenses, F ve Yeldan, E.(der.) İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel …, 2003
842003
Osmanlı'dan günümüze tekel
F Doğruel, AS Doğruel
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000
672000
Economic growth and structural change in Turkey 1960–88
AA Cecen, AS Doğruel, F Doğruel
International Journal of Middle East Studies 26 (1), 37-56, 1994
611994
Türkiye’de bölgesel yakınsama: Kalkınmada öncelikli iller politikası başarılı mı?
S Altınbaş, F Doğruel, M Güneş
VI. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 11-14, 2002
582002
Macroeconomics of Turkey’s agricultural reforms: an intertemporal computable general equilibrium analysis
F Dogruel, AS Dogruel, E Yeldan
Journal of Policy Modeling 25 (6-7), 617-637, 2003
432003
Türkiye'de enflasyonun tarihi
F Doğruel, AS Doğruel
TCMB, 2005
342005
Sources of inequality in selected MENA countries
S Acar, F Dogruel
Structural Change and Economic Dynamics 23 (3), 276-285, 2012
322012
Türkiye’de bölgesel politikalar
F Doğruel
Değişen Türkiye Dönüşen Mekan, Ed. A. Eraydın, 164-195, 2006
322006
Bölgesel kalkınma ve kalkınma ajansları
F Doğruel
Türkonfed Yayınları, İstanbul, 2012
222012
Can market potential explain regional disparities in developing countries? Evidence from Turkey
BC Karahasan, F Dogruel, AS Dogruel
The Developing Economies 54 (2), 162-197, 2016
202016
Türkiye sanayiine sektörel bakış
S Doğruel, F Doğruel
İstanbul: TÜSİAD Yayını, 2008
202008
Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Arjantin, Brezilya, Meksika, İsrail, Türkiye
F Doğruel, AS Doğruel
İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006
202006
Türkiye’de bölgesel gelir farklılıkları ve büyüme
F Dogruel, AS Dogruel
Köse AH, Senses, F. ve Yeldan, E.(der.), İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel …, 2003
202003
Türkiye'de ekonomik büyüme yapısal dönüşüm ve kriz
AA Çeçen, AS Doğruel, F Doğruel
Egemen, 1990
191990
Foreign debt dynamics in middle income countries
F Dogruel, AS Dogruel
Topics in Middle Eastern and North African Economies 9, 2007
142007
Deindustrialization of old industrial regions in Turkey
F Doğruel
Rives méditerranéennes, 93-108, 2013
92013
Türkiye’de Cari Açık: Temel Sorunlar ve Dinamikler
F Doğruel, AS Doğruel
Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı 1, 2010
92010
Türkiye'de Büyüme ve Makroekonomik İstikrar
AS Doğruel, F Doğruel
İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, 401-428, 2003
92003
Tarım destekleme politikaları ve sonuçları: ABD, AT ve Türkiye
F Doğruel
İstanbul Ticaret Odası, 1993
91993
Türkiye’de sanayileşme ve kriz
F Doğruel, S Doğruel
Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi (Derleyenler Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı …, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20