Takip et
Hakan Tüzün
Hakan Tüzün
Professor of Instructional Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns
S Barab, M Thomas, T Dodge, R Carteaux, H Tuzun
Educational Technology Research and Development 53 (1), 86-107, 2005
15372005
The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning
H Tuzun, M Yilmaz-Soylu, T Karakus, Y Inal, G Kizilkaya
Computers & Education 52 (1), 68-77, 2009
9772009
Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri
E Bayırtepe, H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 41-54, 2007
3042007
Our designs and the social agendas they carry
S Barab, T Dodge, MK Thomas, C Jackson, H Tuzun
The Journal of the Learning Sciences 16 (2), 263-305, 2007
2372007
Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context
H Tüzün
British Journal of Educational Technology 38 (3), 465-477, 2007
1772007
Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği
A Bakar, H Tüzün, K Çağıltay
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 27-37, 2008
1672008
Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar
AGDHG Bilgiç, H Tüzün
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 26-50, 2015
1652015
Motivating learners in educational computer games
H Tuzun
Indiana University, 2004
1582004
The Quest Atlantis Project: A socially-responsive play space for learning
S Barab, T Dodge, H Tuzun, K Job-Sluder, C Jackson, A Arici, ...
The design and use of simulation computer games in education, 159-186, 2007
1372007
EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI VE BİR ÖRNEK: QUEST ATLANTİS
H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 220-229, 2006
118*2006
The effects of 3D multi-user virtual environments on freshmen university students' conceptual and spatial learning and presence in departmental orientation
H Tüzün, F Özdinç
Computers & Education 94, 228-240, 2016
932016
Bir eğitsel oyun tasarimi modelinin geliştirilmesi
E Akgün, P Nuhoğlu, H Tüzün, G Kaya, M Çınar
Eğitim Teknolojisi kuram ve uygulama 1 (1), 41-61, 2011
832011
Evaluation of a university website’s usability for visually impaired students
N Menzi-Çetin, E Alemdağ, H Tüzün, M Yıldız
Universal Access in the Information Society 16, 151-160, 2017
802017
Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: sanal gerçeklik uygulamaları
T Tepe, D Kaleci, H Tüzün
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS …, 2016
672016
Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri
B Yıldız, H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 2011
672011
The effects of game-based learning environments on students' achievement and self-efficacy in a computer course
E Bayirtepe, H TÜZÜN
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2007
612007
Issues and challenges with web-based distance education programs in Turkish higher education institutes
HG Bilgiç, H Tuzun
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (1), 143-164, 2020
572020
Üç boyutlu sanal gerçeklik ortamlarindaki deneyimlere ilişkin kullanici görüşleri
D Kaleci, T Tepe, H Tüzün
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 (3), 669-689, 2017
562017
Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri
Ş SAYGINER, H TÜZÜN
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü …, 2017
562017
Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar
GT YAMAMOTO, U DEMİRAY, M KESİM
Ankara: Eflatun Yayınevi.[Çevrim-içi: http://tojde. anadolu. edu. tr …, 2010
522010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20