Hakan Tüzün
Hakan Tüzün
Professor of Instructional Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns
S Barab, M Thomas, T Dodge, R Carteaux, H Tuzun
Educational Technology Research and Development 53 (1), 86-107, 2005
13092005
The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning
H Tuzun, M Yilmaz-Soylu, T Karakus, Y Inal, G Kizilkaya
Computers & Education 52 (1), 68-77, 2009
7282009
Our designs and the social agendas they carry
S Barab, T Dodge, MK Thomas, C Jackson, H Tuzun
The Journal of the Learning Sciences 16 (2), 263-305, 2007
1932007
Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context
H Tüzün
British Journal of Educational Technology 38 (3), 465-477, 2007
1362007
Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri
E Bayırtepe, H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 41-54, 2007
1352007
Motivating learners in educational computer games
H Tuzun, SA Barab
Indiana University, 2004
1252004
The Quest Atlantis Project: A socially-responsive play space for learning
S Barab, T Dodge, H Tuzun, K Job-Sluder, C Jackson, A Arici, ...
The design and use of simulation computer games in education, 159-186, 2007
1142007
Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği
A BAKAR, H TÜZÜN, K ÇAĞILTAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 27-37, 2008
812008
EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI VE BİR ÖRNEK: QUEST ATLANTİS
H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 220-229, 2006
70*2006
The effects of 3D multi-user virtual environments on freshmen university students' conceptual and spatial learning and presence in departmental orientation
H Tüzün, F Özdinç
Computers & Education 94, 228-240, 2016
422016
Developing Critical Implementations of Technology-Rich Innovations: A Cross-Case Study of the Implementation of Quest Atlantis
MK Thomas, SA Barab, H Tuzun
Journal of Educational Computing Research 41 (2), 125-153, 2009
382009
Evaluation of a university website’s usability for visually impaired students
N Menzi-Cetin, E Alemdağ, H Tüzün, M Yıldız
Universal Access in the Information Society 16 (1), 151-160, 2017
352017
Bir Eğitsel Oyun Tasarimi Modelinin Geliştirilmesi
E Akgün, P Nuhoğlu, H Tüzün, G Kaya, M Çınar
Eğitim Teknolojisi kuram ve uygulama 1 (1), 41-61, 2011
352011
The effects of game-based learning environments on students' achievement and self-efficacy in a computer course
E Bayirtepe, H TÜZÜN
322007
Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri
B YILDIZ, H TÜZÜN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 2011
312011
Empowerment design work: Building participant structures that transform
S Barab, M Thomas, T Dodge, T Goodrich, B Carteaux, H Tuzun
Keeping learning complex: The proceedings of the fifth International …, 2002
292002
Usability testing of a 3D touch screen kiosk system for way-finding
H Tüzün, E Telli, A Alır
computers in human behavior 61, 73-79, 2016
232016
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi
M Ekici, İ Arslan, H Tüzün
Eğitim teknolojileri okumaları, 273-297, 2016
232016
Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının FATİH projesindeki yeri
T Altan, H Tüzün
Akademik Bilişim 11, 2011
232011
Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar
GT YAMAMOTO, U DEMİRAY, M KESİM
Ankara: Eflatun Yayınevi.[Çevrim-içi: http://tojde. anadolu. edu. tr …, 2010
232010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20