Doğukan Durdağ
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimating the Soil Water Content Using Electrical Conductivity, Oven Method and Speedy Moisture Tester
C Kurtuluş, T Yeken, D Durdağ
Eurasian Soil Science 52 (12), 1577-1582, 2019
2019
Termal İlçesinde Meydana Gelen Deprem Aktivitesinin Sismik Tomografi, Gravite ve MT Yöntemleriyle İncelenmesi
D Çaka, E Budakoğlu, B Tunç, T Türkmen, D Durdağ, K Zengin, E Pekşen, ...
5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), 2019
2019
Elektrik Özdirenç Tomografi (ERT) Yönteminde Gradyent Dizilim ile Diğer Dizilim Türlerinin Karşılaştırılması
G Ayhan, MG Drahor, D Durdağ
Cappadocia Geosciences Symposium, 2018
2018
Sismik Yöntemlerle Dolgu Alanı Belirlenmesi ve Dinamik Zemin Parametrelerinin Elde Edilmesi: Umuttepe Örneği
D Durdağ
Cappadocia Geosciences Symposium, 2018
2018
Multichannel analysis of surface waves (MASW) and geotechnical applications
D Durdağ
Dokuz Eylül University, The Graduate School of National and Applied Sciences …, 2018
2018
Using Levenberg—Marquardt Method In Dispersion Curve Fitting
D Durdağ
9th Congress of the Balkan Geophysical Society 2017 (1), 1-5, 2017
2017
Dispersiyon Eğrisi Uydurmada Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt Yöntemlerinin Karşılaştırılması
D Durdağ
4th National Engineering Congress, 2017
2017
Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW) Yönteminin Tünel Üzerinde Uygulanması
D Durdağ, MG Drahor
4th National Engineering Congress, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8