Ali Delice
Ali Delice
Matematik Eğitimi Doçenti, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Sampling Issues in Quantitative Research.
A Delice
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (4), 2001-2018, 2010
2782010
Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgibilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Delice, E Ertekin, E Aydın, B Dilmaç
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 361-375, 2009
502009
Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı The Use of Visual Objects in Mathematics Textbooks From The Perspective of Teacher Candidate
A Delice, E AYDIN, D Kardeş
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (16), 75-92, 2009
472009
Matematik öğretmeni adaylarının belirli integral konusunda kullanılan temsiller ile işlemsel ve kavramsal bilgi düzeyleri
A Delice, E SEVİMLİ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (3), 581-605, 2010
372010
İlköğretim Matematik Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet, Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin Etkileri.
E AYDIN, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
Ilkogretim Online 8 (1), 2009
362009
Nicel araştırmalarda örneklem sorunu
A Delice
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (4), 1969-2018, 2010
332010
An Investigation of the Pre-Services Teachers' Ability of Using Multiple Representations in Problem-Solving Success: The Case of Definite Integral.
A Delice, E Sevimli
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (1), 137-149, 2010
312010
Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının incelenmesi: Matematik eğitimi makaleleri örneği
A Delice, Ö Ergene
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 2015
302015
Investigating the representational fluency of pre-service mathematics teachers in a modelling process
A Delice, M Kertil
International journal of science and mathematics education 13 (3), 631-656, 2015
272015
Öğretmen adaylarının çoklu temsil kullanma becerilerinin problem çözme başarıları yönüyle incelenmesi: Belirli integral örneği
A DELİCE, E SEVİMLİ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (1), 111-149, 2010
272010
Öğretmen adaylarının epistemolojik ve problem çözme inançlarının problem çözme sürecine etkisi
K Yılmaz, A Delice
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 575-581, 2007
262007
A Comparative study of students' understanding of trigonometry in the United Kingdom and the Turkish Republic
A Delice
University of Leeds, 2003
262003
Implications of a comparative study for mathematics education in the English education system
A Delice, T Roper
Teaching Mathematics and Its Applications: International Journal of the IMA …, 2006
252006
The influence of gender, grade and institution on primary school mathematics student teacher’s anxiety levels
E Aydın, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
Elementary Education Online 8 (1), 231-242, 2009
212009
Geometri problemlerinin çözüm süreçlerinde görselleme becerilerinin incelenmesi: Ek çizimler
A Delice, E Sevimli
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 31, 83-102, 2010
202010
Ölçme ve değerlendirmeye kavram yanılgıları perspektifinden bir bakış. MF Özmantar, E. Bingölbali & H. Akkoç (Edt.)
E Aydın, A Delice
Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri içinde (393-436), 2008
182008
The influence of teacher candidates' spatial visualization ability on the use of multiple representations in problem solving of definite integrals: a qualitative analysis
E Sevimli, A Delice
Research in Mathematics Education 13 (1), 93-94, 2011
162011
Teacher Trainees' Epistemological Beliefs: Effects of Gender, Institution, and Discipline (Mathematics/Social Sciences)
E Ertekin, B Dilmac, A Delice, E Aydin
162009
An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program
A Delice, E AYDIN, G Derin, Ö YAŞIN
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (1), 3-15, 2015
152015
EMEVİ DEVLETİNİN YIKILIŞ NEDENLERİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
A Delice
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 299-320, 1999
151999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20