Follow
Emre KÖROĞLU
Emre KÖROĞLU
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER VE BU MAL REJİMİNİN SONA ERME ANI (TMK m. 225)
E Köroğlu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11 (1), 229-251, 2016
122016
Türk Borçlar Hukukunda İrade Bozukluğu Hallerinden Korkutma
E Köroğlu
10*2020
GENEL İŞLEM ŞARTLARININ İÇERİK DENETİMİNİN SONUÇLARI.
ÜA ÜNAL, E Köroğlu
Journal of Judgments by the Court of Jurisdictional Disputes/Uyusmazlik …, 2019
62019
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Niteliği
M Doğan, E Köroğlu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi 1 (1), 285-302, 2019
42019
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİ (TBK m. 135)
İ ATAMULU, E KÖROĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 149-181, 2018
3*2018
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na Göre İspat Yükü
E Köroğlu
Yargıtay Dergisi 43 (1), 181-230, 2017
32017
Türk Hukukunda Boşanmanın Sebeplerinden Terk (TMK. M. 164)
E Köroğlu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 2012
32012
GENEL HATLARIYLA MARKADAN DOĞAN HAKLARI SINIRLANDIRAN SEBEPLERDEN “ZAMANAŞIMI”,“SESSİZ KALMA SEBEBİYLE HAK KAYBI” VE “ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ŞAHSİ BİLGİLERİNİ DÜRÜST BİR ŞEKİLDE …
E Köroğlu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 2016
22016
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA YANSIMA YOLUYLA ZARAR
AA YÜCE, E Köroğlu
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 8 (2), 543-555, 2022
12022
ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINDA ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORCUNUN DURUMU
AA YÜCE, E KÖROĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (2), 233-258, 2022
12022
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu (TBK m. 67-68)
E KÖROĞLU
Yargıtay Dergisi 44 (2), 221-256, 2018
12018
ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ İFLASI SEBEBİYLE SONA ERMESİ (TBK m. 370)
E KÖROĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18 (2), 710-742, 2023
2023
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ İFLASI SEBEBİYLE SONA ERMESİ (TBK m. 332)
E KÖROĞLU
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 31 (2), 493-530, 2023
2023
Türk Medeni Hukukunda Vasiyetin Reddi (TMK m. 616)
E Köroğlu
Terazi Hukuk Dergisi, 2023
2023
İRADE BOZUKLUĞU HALLERİNDEN KORKUTMADA KORKUTULANIN CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU TAZMİNAT HAKKI
E KÖROĞLU
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 79-93, 2022
2022
Türk Medeni Hukukunda Evliliğin Nisbi Butlanı Sebeplerinden Korkutma
E Köroğlu
İstanbul Hukuk Mecmuası 80 (3), 925-966, 2022
2022
Tanıma Yolu ile Kurulan Soybağının İrade Bozukluğu Hallerinden Korkutma Sebebiyle İptali
E KÖROĞLU
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30 (1), 89-122, 2022
2022
Taşınır satış sözleşmesinin sona ermesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre taşınır satış sözleşmesinin sona ermesi
E Köroğlu
Adalet Yayınevi, 2016
2016
ERCiYES UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGiSi (ERUHFD) CILT I-VII (2006-2012) ALFABETIK VE KRONOLOJIK INDEKS
M AKCAKOCA
Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu
E Köroğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20