Burak Gulmez
Title
Cited by
Cited by
Year
Social Spider Algorithm for Training Artificial Neural Networks
B Gülmez, S Kulluk
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 32-49, 2019
2019
SIMULTANEOUS FEATURE SELECTION AND ANN TRAINING FOR DATA MINING APPLICATIONS
B Gulmez, S Kulluk
International Conference on Engineering and Natural Sciences, 2018
2018
SSIM: A HYBRID OF SOCIAL SPIDER AND IONS MOTION ALGORITHMS AND ITS APPLICATION TO ANN TRAINING
B Gulmez, S Kulluk
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 2018
2018
Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması
B Gulmez, S Kulluk, L Özbakır, PZ Tapkan
2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017
2017
Training Artificial Neural Networks with Ions Motion Algorithm on Real Estate Dataset
B Gulmez, S Kulluk
International Conference on Engineering and Natural Sciences, 2017
2017
Stochastic Fractal Search Algorithm for Training ANNs on Production Dataset
B Gulmez, S Kulluk, L Özbakır, PZ Tapkan
Internatilonal Symposium for Production Research, 2017
2017
Training Fuzzy Neural Networks with Social Spider Algorithm
B Gulmez, S Kulluk, H Torun
5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), 2017
2017
İyon Hareketi Algoritması ile Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi
B Gulmez, S Kulluk
YA/EM 2016: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, 2016
2016
Training Artificial Neural Networks with Social Spider Algorithm
B Gulmez, S Kulluk
Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016
2016
Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak Su Dağıtım Sisteminin Optimizasyonu
B Gulmez, S Kulluk, L Özbakır
YA/EM 2015: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10