Follow
Gizem Şahin-Bayındır
Gizem Şahin-Bayındır
Istanbul University - Cerrahpaşa
Verified email at iuc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ÖZ YETERLİK SOSYAL DESTEK VE ETKİLİ BAŞ ETME İLE İLİŞKİSİNDE ALGILANAN STRESİN ARACI ROLÜ
G ŞAHİN, S BUZLU
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (2), 122-135, 2017
192017
Bir Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Karşı Tutumları ve İlişkili Faktörler
G Şahin, M Amancalı, SA Sayın, A Yakar, S Buzlu
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2), 218-224, 2019
72019
Yoğun Bakım Ünitelerinde Anksiyeteye Yönelik Hemşirelik Bakımı
G ŞAHİN, S BUZLU
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 20 (1), 65-69, 2016
72016
Professional quality of life and psychological resilience among psychiatric nurses
O Sukut, G Sahin-Bayindir, CH Ayhan-Balik, E Albal
Perspectives in psychiatric care 58 (1), 330-338, 2022
52022
Standardize Hasta Kullanılarak Yapılan Bir Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik Simülasyon Deneyimi
G Şahin, O Sağır Koptaş, S Buzlu
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 486-492, 2019
52019
The relationship between psychological resilience and professional quality of life in nurses
N Atay, G Sahin, S Buzlu
Journal of psychosocial nursing and mental health services 59 (6), 31-36, 2021
42021
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
K Güneş, G Şahin
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (4 …, 2019
42019
Effect of simulation-based learning on first clinical day stress and anxiety levels of nursing students in Turkey
Y Uslu, EY Coskun, G Sahin, E Ugur, U Karabacak
JPMA 70 (1505), 2020
32020
The effects of psychodrama on the emotional awareness and communication skills of psychiatric nurses: A randomized controlled trial
E Albal, G Sahin-Bayindir, O Alanli, S Buzlu
The Arts in Psychotherapy 75, 101826, 2021
22021
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Simulation Effectiveness Tool–Modified
G Şahin, S Buzlu, S Kuğuoğlu, S Yılmaz
Florence Nightingale Journal of Nursing 28 (3), 250 - 257, 2020
22020
The Human Papilloma Virus Vaccination: Turkish Mothers’ Views
B Ulus, G Sahin, Ü Karabacak, F Eti Aslan
EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY 1 (4), 228-233, 2017
22017
The relationship between childhood trauma and the course of disease in female patients with bipolar disorder
G Şahin-Bayındır, S Uysal-Yalçın, T Çömez-İkican, ZB Gölge
Perspectives in psychiatric care 58 (2), 608-614, 2022
2022
The Turkish validity and reliability of the Kiersma-Chen empathy scale
G Sahin-Bayindir, O Sukut, S Yilmaz, Y Kutlu
Perspectives in psychiatric care, 2021
2021
Psikofarmakolojik Tedaviler ve Fiziksel Sağlık
S Yılmaz, G Şahin, S Buzlu
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Fiziksel Sağlık, 19-29, 2019
2019
Sağlam Öğrenci Sağlam Meslek: Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Önemi
G Şahin, S Buzlu
JAREN 5 (3), 233-240, 2019
2019
Ciddi Kronik Ruh Sağlığı Bozukluklarına Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı
S Buzlu, G Şahin
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, 62-67, 2018
2018
Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme
S Buzlu, G Şahin
Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, 253-280, 2017
2017
Anksiyete
S Buzlu, G Şahin
Yoğun Bakım: Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, 169-179, 2016
2016
Sağlık Çalışanlarında Madde Kötüye Kullanımı
G Şahin
Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics 1 (3), 48-52, 2015
2015
Kraniotomili Hastaların Bakımı: Primer Beyin Tümörlerine Yönelik Rehber Doğrultusunda
F Eti Aslan, G Şahin
Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Nursing-Special Topics 1 (2), 48-55, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20