Follow
Mustafa Mete
Mustafa Mete
Verified email at aydin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk ve dünya mutfakları
M Akman, M Mete
Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1998
661998
RASYONEL İLAÇ KULLANIMININ HASTA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ: HEKİMLERİN RASYONEL İLAÇ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
M Özata, Ş Aslan, M Mete
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 529-542, 2008
472008
The investigation of effects of group emotional intelligence on team effectiveness
S Aslan, M Ozata, M Mete
Humanity & Social Sciences Journal 3 (2), 104-115, 2008
282008
Performans ölçümünde veri zarflama analizi yöntemi: Sağlık Bakanlığı'na bağlı doğum ve çocuk hastaneleri örneği
Ş Aslan, M Mete
272007
Hastanelerde Ev İdaresi Hizmetleri
B Ak, M Mete, E Sargutan
Selçuk Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1998
91998
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimine Ulaşmada İç Müşteri Memnuniyeti: Dr
Ş Aslan, M Özata, M Mete
Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Örneği, Bildiri, V. Ulusal Sağlık …, 2007
72007
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ.
ÜG ABA, ÜM METE
Journal of Management & Economics Research 16 (3), 2018
62018
Sağlık Çalışanlarında Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Sürdürebilirliğe Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü
B Şimşek, M Mustafa
Eurasian Business & Economics Journal, 15-38, 2022
42022
Hastanelerde Tesis Güvenliği ve Önemi
M Mete, B Ceylan, G Tatlıoğlu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi …, 2020
42020
Etnosentrik eğilimin hasta-hekim yönelimine etkisi: İstanbul ili örneği
NA Myrvang, RE Sancak, M Mete
International Journal of Applied Economic and Finance Studies 6 (2), 89-104, 2021
32021
Sağlık çalışanlarında bilgi paylaşımı, lider üye etkileşimi ve örgütsel körlüğün demografik özellikler açısından incelenmesi
A Zuhal, M Mustafa
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 154-169, 2022
22022
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Güncel Sağlık Politikaları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi,
ABA, Gökhan, ZEKİOĞLU, Aysu, METE, Mustafa
Türkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(2): 5 (2), 298-305, 2020
2*2020
Hastane Bilgi Sistemleri,
ÖZATA, Musa, METE, Mustafa
Hastane Yönetimi Dergisi, 2005 (1), 59-63, 2005
2*2005
Hizmet İşletmelerinde İşte Varol (a) mama
A Zuhal, EÖ ATASOY, M Mustafa
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 34-53, 2023
12023
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Kültür İle Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansı İlişkisi: Bitlis ve Tatvan Devlet Hastaneleri Örneği
NA MYRVANG, H DEMİR, M Mustafa
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 132-148, 2022
12022
Bireylerde Dijital Okuryazarlık ve E-Sağlık Okuryazarlığının Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
E HİÇYAKMAZER, M Mustafa
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 120-134, 2022
12022
REGULATORY EFFECT OF HAPPINESS ON THE EFFECT OF COGNITIVE FLEXIBILITY ON CAREER ADAPTABILITY IN HEALTHCARE PROFESSIONAL
Ş ÖZEN, M METE
12022
Sağlık yöneticilerinin kriz yönetim becerileri ve liderlik stilleri arasındaki İlişki
NA Myrvang, D Ölmez, M Mete
International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 5 (9 …, 2021
12021
Psikolojik Sermayenin Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Eğitim Sektörü Örneği,
Şule DARICAN, Mustafa METE
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical …, 2020
1*2020
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
ABA Gökhan, M Mustafa
Journal of Management and Economics Research 16 (3), 290-300, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20