Follow
FATMA YETİM
FATMA YETİM
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Günümüz ekonomisinde geleneksel el sanatlarının yeri ve önemi
M Özdemir, F Yetim
Bildiri]. Türkiye‟ de El Sanatları Geleneği ve ÇağdaĢ Sanatlar Ġçindeki Yeri …, 1997
211997
Mesleki eğitim fakültesi el sanatları eğitimi bölümü öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretmenlik meslek dersleri ile öğretmenlik uygulaması dersi başarıları arasındaki …
H Sarıoğlu, M Özdemir, F Yetim
Milli Eğitim Dergisi 165, 79-87, 2005
172005
BEYPAZARI YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİNDE İŞLEMELİ ÇEVRE HIRKA ÖRNEKLERİ
F Yetim
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (29), 401-422, 2017
92017
Embroidered Bindallı garments worn by women in the town of Beypazarı, Ankara, Turkey
F Yetim
Folk Life 47 (1), 20-31, 2009
82009
Bolu İli yöresel kıyafetleri ve folklorik yapma bebek üretiminde değerlendirilmesi
M Özedemir, H Köklü, F Yetim
Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, 2011
72011
KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ
F Yetim, N Kayabaşı
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2), 727-746, 2007
72007
GEREDE İĞNE OYALARI
H Köklü, M Özdemir, F Yetim
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 83-90, 2010
62010
Kastamonu el dokumacılığı ve üretilen dokumaların bazı özellikleri ile işleme teknikleri üzerine bir araştırma
F Yetim
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004
62004
Afyonkarahisar ili antikacılarında bulunan hesap işi işlemeli ürünler üzerine bir araştırma
F Ertürk
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Günümüz Ekonomisinde El sanatlarının Yeri ve Önemi
M Özdemir, F Yetim
Türkiye de El sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu …, 1997
51997
Beypazarı ilçesinde tel kırma işlemeli hamam beyazı tülbentler
F Yetim
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 1-8, 2014
42014
Günümüz Ekonomisinde Geleneksel El Sanatların Yeri ve Önemi
M Özdemir, F Yetim
Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlı İçindeki Yeri Sempozyumu …, 1997
41997
Yeniçağa ilçesi ve Dereköy’de geleneksel kadın kıyafetleri ve süslemeleri
F Yetim, H Köklü, M Özdemir
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (17 …, 2008
22008
Traditionally worn embroidery Saltas (short jackets) in Beypazari of Ankara
F Yetim, N Kayabasi
Arts of Asia 37 (3), 2007
22007
ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİNDE BULUNAN KEMER TOKALARI
N GÜNBAY, F Yetim
Akademik Sanat 4 (7), 178-209, 2019
12019
Bağlayıcı olarak bor içeren epoksi reçinesinin kullanılması ile hazırlanan boyanın antifouling etkinliğinin incelenmesi
F Yetim
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
12013
Bolu İli Mengen İlçesi'nde Kadın (Gelin) Kıyafet Geleneği
M Özdemir, F Yetim, H Köklü
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 1 (2), 108-122, 2008
12008
AMASRA MÜZESİNDE BULUNAN TEL KIRMA (BARTIN İŞİ) VE HESAP İŞİ İŞLEMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
H KARAÇORLU, F YETİM
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
2016
GEREDE İĞNE OYALARI/GEREDE POINT LACES
H Köklü, M Özdemir, F Yetim
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi; Sayı 20 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ …, 2010
2010
BEYPAZARI YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİNDE İŞLEMELİ ÇEVRE HIRKA ÖRNEKLERİ
F YETİM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20