Takip et
Aziz Gökhan Özkoç
Aziz Gökhan Özkoç
Doçent Doktor, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
subu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The impact of organizational envy on organizational climate created among employees: An application in accommodation enterprises
AG Özkoç, N Çalışkan
532015
Örgütlerde paternalist liderlik algısına etki eden ulusal kültür tiplerinin belirlenmesi
N Çalışkan, AG Özkoç
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 11 (44), 240-250, 2016
502016
Ta-Tu-Ta (tarım-turizm-takas) çiftliklerinin pazarlanması ve tanıtılması için öneriler
S Artuğer, AG Özkoç, H Kendir
412013
Turist rehberlerinin tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi
E Kırıcı, AG Özkoç
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (1), 20-32, 2017
372017
Ulusal kültürün örgüt kültürü ve paternalist liderlik algısı üzerindeki etkisi
N Çalışkan, AG Özkoç
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015
302015
Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel yaratıcılık algıları: Afyonkarahisar ili örneği
H Kendir
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 14 (1), 149-167, 2019
242019
Job autonomy and work alienation: organizational and occupational identification as a mediator
AG Özkoç
European Journal of Business and Management 8 (11), 61-73, 2016
242016
Stresin işgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
Z Saltık, AG Özkoç
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016
222016
Otel işletmelerinde çalışanların kariyer tatmini ve kariyer bağlılığı ilişkisinde öz yeterliliğin rolü
H Kendir, AG Özkoç
202018
Organizational change and job insecurity: the moderating role of employability
N Çalışkan, AG Özkoç
International Journal of Contemporary Hospitality Management 32 (12), 3971-3990, 2020
182020
Organizational support and self-efficacy as the predictors of dissenter behavior among hotel employees
AG Özkoç, T Bektaş
182016
Müzelerde sergilenen eserlerin elde edilmesi ve korunmasına yönelik müze yöneticilerinin görüşleri
AG Özkoç, T Duman
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 19 (2), 157-168, 2008
182008
Kaynak bağımlılığının yönetilmesinde örgütsel ideolojinin stratejik rolü: otel işletmelerine yönelik bir model önerisi
AG Özkoç
PQDT-Global, 2009
172009
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN ULUSAL KÜLTÜR BOYUTLARININ BELİRLENMESİ
AG Özkoç, EÖ Katlav
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 115-130, 2015
162015
Çalışanlarda öznel iyi olma halinin algılanan istihdam edilebilirlik ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
H Özçelik Bozkurt, AG Özkoç
152019
Konaklama işletmelerinde kurumsallaşmanın örgütsel yenilik açısından stratejik rolü
AG Özkoç, E Kemer
142017
Mutfak çalışanlarında algılanan dışsal prestij ve işe adanmışlığın yenilik performansına etkisi: Nevşehir ilinde bir uygulama
S Balkı, İ İlhan, AG Özkoç
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
12*2020
Konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel değişim ve iş güvencesizliği algıları arasındaki ilişkide istihdam edilebilirliğin düzenleyici rolü
N Çalışkan, AG Özkoç
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2019
122019
Örgütsel adalet
Z Aslan, AG Özkoç
Ankara: Detay Yayıncılık, 2015
122015
Yiyecek içecek işletmelerinde yeşil mutfak kalitesinin (y-mutkal) ölçülmesi: Nevşehir ilinde bir araştırma
T ERDOĞAN, AG ÖZKOÇ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017
112017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20