Follow
Selda Şan
Selda Şan
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri
ŞAN Selda, Z İBRAHİMOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
72017
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı ile Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi.
NC Dedebali, İ Daşdemir, S Şan
Journal of Kirsehir Education Faculty 20 (2), 2019
32019
An Example of Entrepreneurship in Women's Education: Akhism-Baciyani Rum Training in Vocational Education From Past to Present
S Şan, A Yılmaz, S Subaşı, S Mohammed
Overcoming Challenges and Barriers for Women in Business and Education …, 2021
22021
Skills in social studies curricula in Turkey: An examination in the context of socio-cultural interaction
Z Ibrahimoglu, S San
European Journal of Educational Research 6 (2), 225-234, 2017
22017
AZERBAYCAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Z İBRAHİMOĞLU, S ŞAN
Marmara Coğrafya Dergisi, 70-78, 0
2
Opinions of Social Studies Candidate Teachers on" Democracy and Citizenship".
S San, NC Dedebali, I Dasdemir
International Journal of Progressive Education 15 (4), 96-107, 2019
12019
SBS/OKS ve YGS/ÖSS Sorularındaki Görecelik:“Hangi Yanıt Doğru, Benimki mi ÖSYM’ninki mi?”
Y KABAPINAR, ŞAN Selda
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (1), 97-110, 2017
12017
Yücel KABAPINAR
ŞAN Selda
1*
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KÜLTÜREL OKURYAZARLIK
T Kafadar, ŞAN Selda
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 214-234, 2021
2021
Social Perspective on Child Education: Society, Democracy, and Political Literacy in Child Education
S Şan, HG Gedikler
Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society, 185-205, 2020
2020
Examination of Curriculum of Azerbaijan in Terms of Citizenship Training
Z Ibrahimoglu, S San
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 70-78, 2018
2018
International Journal of Innovative Research in Education
S Şan, A Yılmaz
2016
Poli̇ ti̇k Okuryazarlik Eği̇ ti̇ mi̇ Alan Sosyal Bi̇lgi̇ler Öğretmen Adaylarının Poli̇ti̇k Okuryazarlık İle İlgi̇li̇ Görüşleri
S Şan, C Öztürk, A Katılmış
Investigation of Media Literacy and Information Literacy Levels of Pre-Service Teachers
NC Dedebali, İ Daşdemir
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 595-630, 0
Abdullah Cevdet Kırıkçı Zafer İbrahimoğlu Selda Şan Atatürk Faculty of Education Goztepe Campus 34722/Kadıköy–Istanbul/Turkey
AC Kırıkçı, Z İbrahimoğlu, S Şan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15