Sefai Bilgin
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Thermal performance of a water-phase change material solar collector
A Kürklü, A Özmerzi, S Bilgin
Renewable Energy 26 (3), 391-399, 2002
1052002
A study on the solar energy storing rock-bed to heat a polyethylene tunnel type greenhouse
A Kürklü, S Bilgin, B Özkan
Renewable Energy 28 (5), 683-697, 2003
632003
Heating requirement and its costs in greenhouse structures: A case study for Mediterranean region of Turkey
M Canakci, NY Emekli, S Bilgin, N Caglayan
Renewable and Sustainable Energy Reviews 24, 483-490, 2013
232013
Cooling of a polyethylene tunnel type greenhouse by means of a rock bed
A Kürklü, S Bilgin
Renewable energy 29 (13), 2077-2086, 2004
82004
Alternatif yakıt olarak sera bitki atığı briketlerinin yakılması ve baca gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi
S BİLGİN, C ERTEKİN, A KÜRKLÜ
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES 26 (1), 11-17, 2013
52013
Determination of flue gas emission values of cotton and sesame stalk briquettes
S BİLGİN
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 6 (1), 2010
42010
Pamuk ve susam saplarının briketlenmesi üzerine bir araştırma
A Kürklü, S Bilgin
Tarım Makinaları Bilim Dergisi 3 (3), 151-159, 2007
42007
Fındık zurufunun peletlenmesi ve pelet fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
S BİLGİN, H YILMAZ, A KOÇER, A Mustafa, DOK Mahmut
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 11 (3), 265-273, 2015
32015
Ayçiçeği saplarının konik helezon tip briket makinesinde briketlenmesi
S BİLGİN, H YILMAZ, A KOÇER, A Mustafa, DOK Mahmut
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES 27 (2), 2014
22014
Determination of burning and flue gas emission values of greenhouse crop residue briquettes as an alternative fuel.
S Bilgin, C Ertekin, A Kürklü
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (1), 11-17, 2013
22013
Pamuk Saplarının Hidrolik Tip Preste Briketlemesi Üzerine Bir Çalışma
HE AKMAN, S BİLGİN
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 8 (1), 2012
22012
A Research on Briquetting of Greenhouse Pepper Crop Residues
S BİLGİN
Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2015
12015
Enerji bitkisi olarak farklı kamış türlerinin briketlenmesi üzerine bir araştırma
S BİLGİN, C ERTEKİN, A KÜRKLÜ
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES 27 (1), 2014
12014
A Study on Flue Gas Emissions of Different Reed Plants as Briquetted Fuelwood
S Bilgin, C Ertekin, A Kürklü
Energy, Biomass and Biological Residues 250, 2010
12010
Pelleting of the tea factory wastes and determination of pellet physical properties.
S Bİlgİn, A Koçer, H Yilmaz, M Acar, M Dok
Gaziosmanpașa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (Ek Sayi), 70-80, 2016
2016
Briquetting of sunflower stalks in conical screw type briquette machine.
S Bİlgİn, H Yılmaz, A Koçer, M Acar, M Dok
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (2), 91-97, 2014
2014
A study on briquetting of different reed species as an energy crop.
S Bİlgİn, C Ertekİn, A Kürklü
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (1), 43-50, 2014
2014
Türkiye'deki Sera Bitkisel Biyokütle Atık Miktarının Belirlenmesi
Bilgin S., Ertekin C., Kürklü A.
Tarımsal Mekanizasyon 27. Ulusal Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 5-7 Eylül 2012 …, 2012
2012
Tsoutsos, TD, 33 Dharmadasa, IM, 521 Manwell, JF, 157 Dhouib, A., 143 McGowan, JG, 157 Wang, RZ, 599, 611 Dorvlo, ASS, 333 Mefti, A., 47 Wethasinha, SK, 521 Metias, MZ, 531
AH Abdullah, JL Fernández, NM Nahar, A Adane, CAN Fernando, ...
2002
The effects of rock-bed solar energy storage system on the air temperature and plant growth in a plastic tunnel type greenhouse.
A Kürklü, S Bi̇lgi̇n
Proceedings 8th International Congress on Mechanization and Energy in …, 2002
2002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20