Follow
N. Çokbankir Şengül
N. Çokbankir Şengül
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Akdeniz Üniversitesi
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modrena ve Nikaia Teritoryumundan Yeni Yazıtlar
N Çokbankir
OLBA 18, 323 – 347, 2010
122010
Antik Dönem’de Beden Terbiyesi ve Sporun Gelişimi
N Çokbankir
Toplumbilim, 77-83, 2009
112009
Pamphylia, Lykia, Kilikia ve Pisidia’da Epigrafik Verilerle Roma İmparatorluk Dönemi’nde Atletik Oyunların Finansı
N Çokbankir
OLBA, 313-331, 2011
4*2011
ANTİKÇAĞDA KÜÇÜK ASYA’DAKİ SPORCULAR: SOSYAL DURUMLARI, PROFESYONELLİK VE KENTLER ATHLETES IN ASIA MINOR IN ANTIQUITY: SOCIAL CONDITIONS, PROFESSIONALISM AND CITIES
NÇ ŞENGÜL
4
Bithynia’dan Yeni Mezar Yazıtları
N ÇOKBANKİR ŞENGÜL
PHILIA Suppl. 1, 259-262, 2016
12016
Antalya Müzesi Aphrodite Heykelciği Işığında Aphrodite Ourania ve Tanrıçanın Kehanet İkonografisi
H Keskin, N Çokbankir Şengül, BÖ Özlü
Olba 31 (XXXI), 121-142, 2023
2023
Mitoloji ve Ortak Bilinç: Homeros ve Vergilius’ un Aeneas’ ı
D AKDENİZ, NÇ ŞENGÜL
Belgü, 295-304, 2023
2023
ODYSSEİA'NIN APOLLONİK SÖYLEM EKSENİNDE ANALİZİ
D AKDENİZ, NÇ ŞENGÜL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (3), 1760-1771, 2022
2022
Determinations Concerning Grave Stelae with
H Keskin, N Çokbankir Şengül
2022
Eskiçağ Toplumunda “Agon” Kavramı ve Sporun Gelişimi
N Çokbankir
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 103-112, 2012
2012
Pamphylia ve Kilikia bölgesindeki sporcuların testimoniası
N Çokbankir
Akdeniz Üniversitesi, 2003
2003
ΓΑΛΗΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΜΙΚΡΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
N ÇOKBANKİR ŞENGÜL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12