Follow
Eyyüp YİLDİZ
Eyyüp YİLDİZ
Verified email at gumushane.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları farkındalığının tespiti ve acil durum planlarının uygunluğu araştırması
E Yildiz
Gümüşhane Üniversitesi, 2016
52016
Kamu ve Özel İşletmelerin Acil Durum Planlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
S Bostan, E Yildiz
İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 20 (4), 23-38, 2018
2*2018
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin ve Bu Düzeyleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Z Göktekin, R Aslan, E Yildiz
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 379-392, 2022
12022
A STUDY ON THE EMPLOYEES’ OSH AWARENESS AND ATTITUDE LEVEL
S Bostan, E Yildiz
Journal of International Health Sciences and Management 4 (6), 57-70, 2018
1*2018
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi
E Yildiz, MC Duruel
Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi 2 (1), 19-24, 0
1
Earthquakes as a natural occurrence and disaster: A qualitative research from the perspective of chaos theory
E Yildiz, S Bostan
Systems Research and Behavioral Science 41 (1), 119-133, 2024
2024
Gümüşhane’deki Kadın Çalışanların İş Yerleri ve İle Dair Afet ve Acil Durum Algı Düzeyleri
E Yildiz, S Çakır, V Demir, P Ayaz
The 6th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management …, 2022
2022
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETIMI-2
M Özata, R Erdem, S Bostan
2022
Coping Strategies Of The Victims Related To The 2011 Van Earthquake
S Bostan, E Yildiz
International Journal of Health Administration and Education Congress …, 2021
2021
Afet sürecinin kaos teorisi ile açıklanması: Deprem örneği
E Yildiz
Gümüşhane Üniversitesi, 2020
2020
İşletmeler ve Kamu Kurumlarında Risk Yönetimi ve Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
S Bostan, E Yıldız
2018
Determination of Disaster Awareness Perception Level of Emergency Aid and Disaster Management Students
E Bulut, E Yildiz, M Kılıç
Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi 4 (1), 1-8, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12