Emin Sengun
Emin Sengun
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of compaction methods and mix parameters on the properties of roller compacted concrete mixtures
E Şengün, B Alam, R Shabani, IO Yaman
Construction and Building Materials 228, 116807, 2019
32019
Farklı trafik, zemin, malzeme ve iklim koşulları için mekanistik-ampirik (ME) yöntemle tasarlanan derzli donatısız rijit üstyapı sistemlerinin karşılaştırılması
HI Öztürk, EB Tan, E Şengün, İÖ Yaman
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University 34 (2), 2019
2*2019
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar Üzerine Güncel Bir Tarama-Bölüm 1: Özellikleri ve Karışım Tasarımı
E Sengun, MA Aykutlu, O Yaman
Cement and Concrete World, 22 (130), 93 114, 2017
22017
Effect of synthetic fibers on flexural performance of normal and high performance concrete
E Sengün, B Alam, İÖ Yaman
Proc., 9th RILEM Int. Symp. on Fiber Reinforced Concrete, 2016
22016
Türkiye’de Beton Yol ve Beton Bariyer Fırsatları
E ŞENGÜN, E KIRAN, İÖ YAMAN
Türkiye Hazır Beton Dergisi, Mayıs-Haziran 2017. 77 82, 2017
12017
Oyuk Genişlemesi Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İki Boyutlu Sayısal Analizi
E Şengün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
12013
Comparison of Mechanistic-Empirical and Traditional Rigid Pavement Design Methods: Afyon-Emirdag Trial Section
E Sengun, H Ozturk, IO Yaman
TEKNIK DERGI 31 (5), 10251-10274, 2020
2020
Mekanistik-Ampirik ve Geleneksel Beton Yol Tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Afyon-Emirdağ Deneme Kesimi
E ŞENGÜN, Hİ ÖZTÜRK, İÖ YAMAN
Teknik Dergi 31 (5), 10251-10274, 2020
2020
EFFECTS OF MIXTURE DESIGN PARAMETERS AND COMPACTION METHODS ON THE PROPERTIES OF ROLLER COMPACTED CONCRETE PAVEMENTS
E ŞENGÜN
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2019
2019
State of Art Review of Roller Compacted Concrete Pavement Part II: Compaction Methodology and Field Applications
E Şengün, MA Aykutlu, İÖ Yaman
Cement and Concrete World 1 (134), 36-54, 2018
2018
COMPARISON OF LABORATORY PRACTICES FOR ROLLER COMPACTED CONCRETE PAVEMENTS
E Sengun, MA Aykutlu, R Shabani, B Alam, İÖ Yaman
13th International Symposium on Concrete Roads, 2018
2018
Comparison of Several Laboratory Compaction Practices Applied on Roller Compacted Concrete Pavements
E Sengun, R Shabani, B Alam, MA Aykutlu, İÖ Yaman
13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018
2018
State of Art Review of Roller Compacted Concrete Pavements-Part I: Properties and Mixture Design
E Sengun, MA Aykutlu, IO Yaman
Cement and Concrete World 22 (130), 93-114, 2017
2017
SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON (SSB) YOLLARIN SAHA VE LABORATUVAR MEKANİK PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI
E Sengun, B Alam, HL Sevin, AH Aytac, İO YAMAN
Beton 2017 Hazır Beton Kongresi 1 (1), 547-557, 2017
2017
Opportunities for Concrete Pavements and Concrete Safety Barrıers in Turkey
E Sengun, E Kıran, IO Yaman
Cement and Concrete World 22 (126), 72-82, 2017
2017
High Performance Fiber Reinforced Concrete for Pavements
E Sengun, B Alam, Yaman, I. Ozgur
12 th International Congress on Civil Engineering (ACE 2016), 2016
2016
Determination of the tensile strength of different fiber reinforced concrete mixtures
MK Ardoga, E Sengun, B Alam, IO YAMAN
12 th International Congress on Civil Engineering (ACE 2016), 2016
2016
Effect of synthetic fibers on energy absorption capacity of normal and high performance concrete
E Sengun, B Alam, IO Yaman
9th RILEM International Symposium on Fiber Reinforced Concrete (BEFIB 2016 …, 2016
2016
The Effect of Concrete Pavements in Tunnel Safety
E Sengun, IO Yaman
Cement and Concrete World 21 (124), 68-78, 2016
2016
An Overview on Rigid Pavement Specifications in Developed Countries
E Sengun, IO Yaman, H Ceylan
Cement and Concrete World 123 (21), 77-86, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20