Follow
NİMET HAŞIL KORKMAZ
NİMET HAŞIL KORKMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of pilates training on people with fibromyalgia syndrome: a pilot study
L Altan, N Korkmaz, Ü Bingol, B Gunay
Archives of physical medicine and rehabilitation 90 (12), 1983-1988, 2009
2892009
Effect of Pilates training on people with ankylosing spondylitis
L Altan, N Korkmaz, M Dizdar, M Yurtkuran
Rheumatology international 32, 2093-2099, 2012
2102012
Effects of Pilates exercises on pain, functional status and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis
N Küçükçakır, L Altan, N Korkmaz
Journal of bodywork and movement therapies 17 (2), 204-211, 2013
1582013
Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
NH Korkmaz
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 399-413, 2010
1382010
Yaz spor okulları ile çocukların benlik saygısı arasındaki ilişki
NH Korkmaz
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 49-65, 2007
702007
Effect of supervised exercise program including balance exercises on the balance status and clinical signs in patients with fibromyalgia
D Demir-Göçmen, L Altan, N Korkmaz, R Arabacı
Rheumatology international 33, 743-750, 2013
482013
İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının incelenmesi İstanbul-Tuzla ilköğretim okullarında pilot bir araştırma
N Korkmaz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
452007
Yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi
NH Korkmaz, M Deniz
Sport Sciences 8 (3), 46-56, 2013
402013
Beslenme & sağlıklı yaşam
M Tayar, NH Korkmaz
Nobel, 2007
402007
Evaluation of tularaemia courses: a multicentre study from Turkey
H Erdem, D Ozturk‐Engin, M Yesilyurt, O Karabay, N Elaldi, G Celebi, ...
Clinical Microbiology and Infection 20 (12), O1042-O1051, 2014
382014
Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik ve beden eğitimi öğretmeni yeterliliğinin incelenmesi
Ş Koparan, F Öztürk, NH Korkmaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61, 2011
372011
Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışları
R Özkılıç, NH Korkmaz
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 281-293, 2004
342004
Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bursa İli Örneği)
F Korkmaz, NH Korkmaz, G Özkaya
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 67-87, 2007
302007
Beslenme ilkeleri
M Tayar, N Haşıl Korkmaz, HE Özkeleş
Bursa: Dora Yayınları, 2015
292015
Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik algısı ve sosyal fizik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Bursa örneği)
Ş Koparan, F Öztürk, NH Korkmaz
E-journal of new World sciences Academy 5 (4), 286-293, 2010
292010
Beslenme ve sağlıklı yaşam
M Tayar, NH Korkmaz
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007
292007
UÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin empatik becerilerinin yaşa göre karşılaştırılması
NH KORKMAZ, E Şahin, M Kahraman, F Öztürk
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 95-103, 2003
252003
Fiziksel aktivite düzeyinin pozitif ve negatif duygu durumuna etkisinin cinsiyete göre karşılaştırılması: Akdeniz ve Uludağ Üniversiteleri örneği
T Yerlisu Lapa, N Haşıl Korkmaz
Journal of Human Sciences 14 (4), 3177-3187, 2017
232017
Effects of pilates exercises on the social physical concern of patients with fibromyalgia syndrome: a pilot study
N Korkmaz
Archives of Rheumatology 25 (4), 201-207, 2010
222010
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)
N Korkmaz, İE Öztürk, C Rodoplu, S Uğur
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 22 (4), 101-115, 2020
212020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20