Takip et
Ferdi Bahadır
Ferdi Bahadır
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
M Tuncer, F Bahadır
Journal of Educational Reflections 1 (2), 29-38, 2017
422017
Effect of Screen Reading and Reading from Printed Out Material on Student Success and Permanency in Introduction to Computer Lesson.
M Tuncer, F Bahadir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 13 (3), 41-49, 2014
302014
Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi
F Bahadır, M Tuncer
152017
Öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri algıları ve başarı yönelimlerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi
M TUNCER, F BAHADIR
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6 (2), 2017
152017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
M TUNCER, F BAHADIR
Electronic Turkish Studies 11 (9), 2016
112016
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M DİKMEN, F BAHADIR, E AKMENÇE
Educational Reflections 2 (1), 24-37, 2018
92018
Evaluation of the distance education programs according to student views that learned in these programs
M Tuncer, F Bahadır
Educational Reflections 1 (2), 29-38, 2017
92017
Determination of preschool teachers’ self-efficacy beliefs for science activities in preschool curriculum
M TUNCER, M ŞİMŞEK, M DİKMEN, AE AKMENÇE, F BAHADIR
Educational Reflections 3 (1), 28-41, 2019
72019
DOÇENTLİK SÜRECİ VE BAZI AKADEMİK KADROLARDAKİ DÜZENLEMELERE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
M Tuncer, M Dikmen, R Tanaş, F BAHADIR, M Temur, H Uluğ
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
72018
Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M Tuncer, F Bahadır
Journal of Human Sciences 15 (1), 541-553, 2018
62018
University students' views on the effectiveness of learning through homework
M Dikmen, F Bahadır
International Online Journal of Educational Sciences 12 (3), 2021
42021
Eğitim fakültesi öğrencilerinin başarı yönelimleri ve e-öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
F Bahadır
Electronic Journal of Education Sciences 10 (19), 2021
42021
Determining the Standards of Teaching and Learning Process as a Component of Curriculum.
F Bahadir, M Tuncer
International Journal of Progressive Education 16 (3), 34-52, 2020
32020
Raylı sistemler programı öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarının incelenmesi: Refahiye meslek yüksekokulu örneği
F BAHADIR
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 310-317, 2020
22020
Eğitimde standartlaşma
F Bahadır, M Tuncer
Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, 27, 2020
22020
Perception of teacher candidates about distance education during the Covid-19 pandemic
F BAHADIR
12021
Achievement Goal Orientations as a Mediating Variable Between Academic Procrastination and Academic Achievement
M Dikmen, F BAHADIR
Education and Culture 6 (13), 1028-1060, 2021
12021
University Students' Perceptions of the Reasons for Success and Failure: A Qualitative Study.
F Bahadir
Journal of Educational Issues 6 (2), 214-231, 2020
12020
Investigation of future expectations of high school students according to some variables Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
M Tuncer, F Bahadır
Journal of Human Sciences 15 (1), 541-553, 2018
12018
Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi
F Bahadır
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20