Takip et
Özlem Özdeşim Ikiz Subay
Özlem Özdeşim Ikiz Subay
Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Political use of twitter the case of metropolitan mayor candidates in 2014 local elections in Turkey
O Ozdesim Ikiz, MZ Sobacı, N Yavuz, N Karkın
8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance …, 2014
26*2014
Twitter use by politicians during social uprisings: An analysis of Gezi Park Protests in Turkey (pp. 20-28)
N Karkın, N Yavuz, I Parlak, OO Ikiz
Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital …, 2015
152015
Hate speech in Turkish media: The example of Charlie Hebdo attack’s
F Polat, OO Subay, AS Ulutürk
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities 3 (2), 68-75, 2018
102018
Political movement by apolitical activist: Gezi Park Protests
F Polat, OO Subay
European Scientific Journal 12 (8), 2016
72016
Çatışma ve Uzlaşma Bağlamında Siyasetin Psikolojisi
F Polat, ÖÖ Subay
6*2015
Katılımcı Demokrasinin Gelişiminde E-Demokrasi Uygulamaları
OO Subay
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 219-241, 2019
5*2019
Reading Xenophobia in Turkish Media Through Syrian Refugees: Samples of Yeni Akit and Sözcü Newspapers
F POLAT, ÖÖ SUBAY, AS ULUTÜRK
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (10), 135-146, 2018
52018
Tek parti dönemi gazeteciliğinde faşizan söylem: Varlık Vergisi örneği
ÖÖ Subay
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020
42020
2014 Yerel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı: 16 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Örneği
F Polat, ÖÖ Subay
The Journal of Academic Social Science Studies 2 (43), 149-174, 2016
4*2016
Hate Speech in The Context of Digital Violence in Türkiye: Perceptions and Biases on Afghan Identity
ÖÖ Subay, B Gökalp
Liberal Düşünce Dergisi, 93-120, 2023
22023
Fascist Discourses in the Single-Party Period: The Case of 1942 Wealth Tax in the Cumhuriyet Newspaper
ÖÖ Subay, F Polat, E Dikbaş Torun
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 11 (1), 180-199, 2023
22023
Political discourse strategies used in Twitter during Gezi Park protests: A comparison of two rival political parties in Turkey
N Yavuz, N Karkın, İ Parlak, ÖÖ Subay
International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA) 5 …, 2018
22018
Kamu Yönetimi Alanında Lisans Ders Kitaplarının Görsel İçerik Analizleri (pp. 379- 402)
N Karkın, Ö Özdeşim İkiz
Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler …, 2015
2*2015
The Use of Twitter by Politicians during June 2015 and November 2015 General Elections the Case of PDP
F Polat, ÖÖ Subay
European Journal of Multidisciplinary Studies 1 (2), 361-368, 2016
12016
Türkiye'de 2014 yerel seçimlerinde e-demokrasi uygulamaları
ÖÖ Subay
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
12016
The reflections on social media of the statement of the nation alliance’s strengthened parliamentary system in Turkey
B Gökalp, ÖÖ Subay
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 1-29, 2024
2024
Türkiye'de Dijital Şiddet Bağlamında Nefret Söylemi: Afgan Kimliğine İlişkin Algılar ve Önyargılar
ÖÖ Subay, B Gökalp
Liberal Düşünce Dergisi 28 (111), 93- 120, 2023
2023
Türkiye'de İslamcılığın Merkez Sağdan Bağımsızlaşması: Milli Nizam Partisi'nin Kurulması
ÖÖ Subay
7th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 631-644, 2023
2023
Türkiye’de II. Dünya Savaşı’nda Olağanüstü Bir Uygulama: Varlık Vergisi
ÖÖ Subay
Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye (1923- 1950): Disiplinler Arası Bir Bakış 1 …, 2022
2022
Sivil Toplum ve Türkiye'deki Gelişimi
ÖÖ Subay
Siyaset Biliminde Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler, 253- 272, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20