Özlem Yurtsever
Özlem Yurtsever
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sustainable supplier evaluation and selection criteria
ME Kara, O Yurtsever, SUO Fırat
Social and Economic Perspectives on Sustainability, 159-166, 2016
82016
Aydınlatma, termal konfor, kişisel gürültü ölçümleri: tekstil fabrikaları örneği
MC Sandıkçı, Ö Yurtsever, R Uçan
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2021
2021
An Evaluation on Carbon Footprint Indicators in Turkey Located Banks and Worldwide Banks
Ö Yurtsever, SU Firat
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 74-95, 2019
2019
An evaluation on carbon footprint indicators in Turkey located banks and worldwide banks
SU Firat, Ö Yurtsever
2019
Carbon emission modelling and assessment of the Turkish banking sector
Ö Yurtsever
PQDT-Global, 2019
2019
Türkiye'de Kara Tasıtlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Istatistik Analizi
SÜ Oktay Fırat, Ö Yurtsever, M Bilsel
X.ISLETME VE ENDÜSTRI MÜHENDISLIGI KURULTAYI, 2015
2015
Taşıtlarda Enerji Verimliliği
SÜ Oktay Fırat, Ö Yurtsever, M Bilsel
SKD - http://www.skdturkiye.org/yayin/skddokumanveyayinlar-65, 2015
2015
A Literature Survey on the Criteria Used in Supplier Selection-Evaluation Process and their Industrial Relations
MÖ Arıoğlu Akan, Ö Yurtsever, SÜ Oktay Fırat
XII. International Logistics and Supply Chain Congress, 2014
2014
Tedarikçi Seçme ve Degerlendirme Sürecinde Kullanılan Kriterler ve Sektörel iliskileri Üzerine Bir İnceleme
Ö Yurtsever, SÜ Oktay Fırat
ÜAS'13 - 13. Üretim Arastırmaları Sempozyumu, 2013
2013
Ölçüm Varyasyonunu Belirlemek İçin Bir Çalışma
B Sennaroğlu, Ö Yurtsever
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2011
2011
AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ
MC SANDIKÇI, Ö YURTSEVER, U Rüştü
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 26 (1), 171-186, 0
KÜRESEL GÜNDEM VE TÜRKIYE
SÜO Fırat, ÖGÖ Yurtsever, Ç İleri, İ Kıvılcım
TÜRKİYE’DE KARA TAŞITLARININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İSTATİSTİKİ ANALİZİ
SÜO Fırat, Ö Yurtsever, M Bilsel
A LITERATURE SURVEY ON THE CRITERIA USED IN SUPPLIER SELECTION-EVALUATION PROCESS AND THEIR INDUSTRIAL RELATIONS
MÖA Akan, Ö Yurtsever, SÜO Fırat
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14