Follow
Sayım Işık
Sayım Işık
İktisat Profesörü, Akdeniz Üniversitesi
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye ekonomisinde finansal krizler: Bir faktör analizi uygulamasi
S IŞIK, K Duman, A Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-69, 2004
2022004
Türkiye ekonomisinde finansal krizler: Bir faktör analizi uygulamasi
S IŞIK, K Duman, A Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-69, 2004
2012004
Türkiye ekonomisinde finansal krizler: Bir faktör analizi uygulamasi
S IŞIK, K Duman, A Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-69, 2004
2012004
Türkiye emek piyasasında neoliberal dönüşüm
N Mütevellioğlu, S Işık
Küreselleşme, kriz ve Türkiye’de neoliberal dönüşüm, 159-204, 2009
862009
Türkiye'de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki (1968-2006)
H Görkem, I Serkan
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 405-424, 2008
652008
Antalya’da konut fiyatlarini etkileyen faktörlerin hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmesi
G Kördiş, I Sayım, M Mehmet
Akdeniz İİBF Dergisi 14 (28), 103-132, 2014
582014
Türkiye’de eğitim amaçlı göçler
I Şevket
Coğrafi Bilimler Dergisi 7 (1), 27-37, 2009
442009
Para, finans ve kriz: Post Keynesyen yaklaşım
S Işık
Palme yayıncılık, 2010
292010
Para krizi modellerinin eleştirisi ve uluslararası para sisteminin düzenlenmesine yönelik Keynesyen öneriler
S IŞIK, S Togay
İktisat İşletme ve Finans 17 (191), 31-53, 2002
282002
İstihdam Bağlamında Neo Liberal Yaklaşıma Post Keynesyen Karşı Duruş: Devletin Nihai İşveren Olma Rolü
S Işık
İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11 (2), 150-151, 2009
182009
Enflasyon Hedeflemesi ve Dalgalı Döviz Kuru: Bazı Ülke Deneyimleri
S Işık, K Duman
Akdeniz Üniversitesi İİ BF Dergisi (15), 50-86, 2008
16*2008
Tam İstihdam Ve Fiyat İstikrarı Kapsamında Neo-Liberal Yaklaşımlara Post-Keynesyen Karşı Duruşlar: Devletin Nihai İşveren Olma Rolü
S Işık
Ekonomik Yaklaşım 20 (70), 61-88, 2009
15*2009
Ekonomik Büyümede Para ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezi’nin Türkiye için Testi
S Işık, H Doğan, C Kadılar
İktisat, İşletme ve Finans 233, 37-51, 2005
12*2005
Keynes Para Arzının Belirlenmesinde bir Endojenist miydi?
I Sayım
Ekonomik Yaklasim 14 (46), 71-106, 2003
92003
İşsizlik ve yoksulluk sorununu çözmeye yönelik istihdam/gelir garantisi politikalarının uygulanabilirliği: Antalya örneği
S IŞIK, M Mert
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (1), 51-80, 2011
82011
Effects of the All-Inclusive System (AIS) on the Financial Structure of Accommodation Enterprises in Antalya
A Özdemir, S Isık, RB Çizel, SM Aykın
European Journal of Social Sciences 24 (4), 503-515, 2011
82011
Türkiye’de ticari bankaların karlılığını etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik belirleyiciler
S IŞIK
Bankacılar 30 (110), 3-24, 2019
72019
TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ
H ALKIN, I Sayım, AE ÇAĞLAR
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 211-225, 2019
62019
Post Keynesyen Finansal Kırılganlık Yaklaşımın Türkiye Ekonomisindeki Finansal Krizlere (1991-2001) Uygulanması
S IŞIK
İktisat İşletme ve Finans 19 (218), 51-77, 2004
62004
Post Keynesyen Finansal Kırılganlık Yaklaşımın Türkiye Ekonomisindeki Finansal Krizlere (1991-2001) Uygulanması
S IŞIK
İktisat İşletme ve Finans 19 (218), 51-77, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20