Follow
Kenan SÖNMEZ
Kenan SÖNMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Dr.Öğr.Üy.
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Domates, karotenoidler ve bunları etkileyen faktörler üzerine bir inceleme
K Sönmez, Ş ELLİALTIOĞLU
Derim 31 (2), 107-130, 2014
452014
Bazı şeker mısır çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) bitki, koçan ve verim özellikleri
K SÖNMEZ, A Özlem, E KINACI, G KINACI, İ KUTLU, ZB BAŞÇİFTÇİ, ...
Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (1), 28-40, 2013
382013
Effect of genotype and nutrient medium on anther culture of pepper (Capsicum annuum L)
F Al Remi, H Taşkın, K Sönmez, S Büyükalaca, Ş Ellialtıoğlu
Turkish J. Agr. Natural Sci 1, 108-116, 2014
222014
Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Verim ve Ta-rımsal Özellikleri Üzerine Etkisi
A Özlem, K SÖNMEZ, Z BUDAK, İ KUTLU, NG AYTER
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 25 (4), 34-41, 2011
212011
Comparison of salinity effects on grafted and non-grafted eggplants in terms of ion accumulation, MDA content and antioxidative enzyme activities
M Talhouni, K Sönmez, S Kiran, R Beyaz, M Yildiz, Ş Kuşvuran, ...
Advances in Horticultural Science 33 (1), 87-96, 2019
182019
Bazı patlıcan anaçlarının tuzluluk stresi koşullarındaki gelişmelerinin karşılaştırılması
S KIRAN, Ş KUŞVURAN, F ÖZKAY, Ö ÖZGÜN, K SÖNMEZ, H ÖZBEK, ...
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (1), 20-30, 2015
182015
Bazı yerel sofralık domates genotiplerinin morfolojik ve fenolojik olarak akrabalık derecelerinin belirlenmesi
K SÖNMEZ, O Asu, K ÖZDAMAR, Ş Ellİaltioğlu
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 25 (1), 24-40, 2015
102015
Determination of relationship between some Turkish local tomato genotypes by using phenotypic characterization
O Asu, V GÖZEN, A KABAŞ, S ZENGİN, K SÖNMEZ, ŞŞ ELLİALTIOĞLU
Derim 31 (1), 25-34, 2014
92014
A comparative study with commercial rootstocks to determine the tolerance to heavy metal (Pb) in the drought and salt stress tolerant eggplant breeding lines.
MN Topal, S Kıran, Ç Ateș, M Ekİcİ, ȘȘ Ellİaltıoğlu, R Tıpırdamaz, ...
Derim 34 (1), 1-10, 2017
82017
A research related with tomato, carotenoids and factors effecting them
K Sönmez, ŞŞ Ellialtıoğlu
Derim (Turkey), 2014
82014
Tuz stresi altında yetiştirilen aşılı patlıcan bitkilerinde bazı bitki ve meyve özelliklerinin incelenmesi
M TALHOUNİ, K SÖNMEZ, ŞŞ ELLİALTIOĞLU, Ş KUŞVURAN
Akademik Ziraat Dergisi 6, 71-80, 2017
72017
Biber (Capsicum annuum L.)’de genotip ve besin ortamının anter kültürüne etkileri
F ALREMİ, H TAŞKIN, K SÖNMEZ, S BÜYÜKALACA, Ş ELLİALTIOĞLU
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (2), 108-116, 2014
72014
Likopen, beta karoten ve morfolojik özellikler bakımından yerel sofralık domateslerde genotipXçevre interaksiyonu. Ankara Üniversitesi
K Sönmez
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 169, 2014
72014
Plant, ear and yield characteristics of some sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) varieties.
K Sönmez, Ö Alan, E Kinaci, G Kinaci, İ Kutlu, ZB Bașçİftçİ, Y Evrenosoğlu
Ziraat Fakültesi Dergisi-Süleyman Demirel Üniversitesi 8 (1), 28-40, 2013
72013
Bazı şeker mısır çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) teknolojik ve kalite özellikleri
ZB Başçiftçi, Ö Alan, E Kınacı, G Kınacı, İ Kutlu, K Sönmez, Y Evrenosoğlu
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 26 (4), 11-18, 2012
72012
Türkiye’de fasulyede yapılan morfolojik ve moleküler karakterizasyon çalışmaları
A Karataş, DT Büyükdinç, A İpek, M Yağcıoğlu, K Sönmez, ŞŞ Ellialtıoğlu
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 10 (1), 16-27, 2017
62017
The effect of lead stress on some of the biochemical properties in eggplant rootstocks and their varieties
MN Topal, S Kıran, Ç Ateş, K Sönmez, GB Furtana, R Tıpırdamaz, M Ekici, ...
XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on …, 2018
42018
İç Anadolu koşullarında buğday ve kanolayı takiben yetiştirilen at dişi mısır çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi
K SÖNMEZ, E KINACI
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (4), 501-508, 2014
42014
The effects of hydrogen peroxide and nitric oxide on ion contents and lipid peroxidation levels of pepper callus tissues under salt stress
GB Furtana, K Sönmez, ŞŞ Ellialtıoğlu, R Tıpırdamaz
XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on …, 2018
32018
O-11 Solanaceae familyasındaki sekonder metabolitler ve nikotin hakkın-da bir inceleme
K Sönmez, ŞŞ Ellialtıoğlu
20-23 SEPTEMBER 2017 Bishkek, KYRGYZSTAN, 44, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20