Takip et
Sibel Mansuroglu
Sibel Mansuroglu
Bilinmeyen bağlantı
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Akdeniz üniversitesi öğrencilerinin serbest zaman özellikleri ve dış mekan rekreasyon eğilimlerinin belirlenmesi
S Mansuroğlu
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 15 (2), 53-62, 2002
1922002
Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/Antalya örneği
S Mansuroğlu
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 19 (1), 35-46, 2006
1532006
Effect of paclobutrazol on flowering, leaf and flower colour of Consolida orientalis
S Mansuroglu, O Karaguzel, V Ortacesme, MS Sayan
Pakistan Journal of Botany 41 (5), 2323-2332, 2009
912009
Mikroçoğaltım
S Mansuroğlu, E Gürel
Bitki Biyoteknolojisi I-Doku Kültürü ve Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi …, 2001
452001
Biotope mapping in an urban environment and its implications for urban management in Turkey
S Mansuroglu, V Ortacesme, O Karaguzel
Journal of Environmental Management 81 (3), 175-187, 2006
442006
Akdeniz koşullarında kurakçıl peyzaj düzenlemelerinde kullanılabilecek bitki türlerinin belirlenmesi: Antalya/Konyaaltı örneği
N Çetin, S Mansuroğlu
Ege üniversitesi ziraat fakültesi dergisi 55 (1), 11-18, 2018
352018
Xeriscaping feasibility as an urban adaptation method for global warming: A case study from Turkey
N Çetin, S Mansuroğlu, A Onac
Polish Journal of Environmental Studies 27 (3), 2018
292018
Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi
S Mansuroğlu, V Dağ
Mediterranean Agricultural Sciences 29 (1), 9-16, 2016
292016
Antalya'da kentsel gelişimin ekolojik açıdan değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik kapsamında önerilerin geliştirilmesi
S Mansuroğlu, P Kınıklı, B Saatcı
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (3), 255-264, 2012
272012
Düzce ovasının optimal alan kullanım planlaması üzerine bir araştırma
GS Mansuroğlu, M Yücel
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2), 13-20, 2000
242000
Swot analysis of ecotourism as a tool for sustainable development: a case research in north-west Black Sea coastal zone of Turkey.
O Yılmaz, S Mansuroglu, R Yılmaz
172013
Kentleşmeden kaynaklanan çevre sorunlarının yeraltı sularına etkileri
S Mansuroğlu
1. Yeraltısuları Ulusal Sempozyumu, 323-331, 2004
162004
Attitudes of people toward climate change regarding the bioclimatic comfort level in tourism cities; evidence from Antalya, Turkey
S Mansuroğlu, V Dağ, A Kalaycı Önaç
Environmental Monitoring and Assessment 193 (7), 420, 2021
142021
ANTALYA’DAKİ KORUNAN ALANLARDA TURİZM VE REKREASYON ETKİNLİKLERİNE BAĞLI KULLANIM SORUNLARI: KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
S Mansuroğlu, V Dağ
Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi 2 (2), 85-95, 2020
132020
Düzce Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi
S Mansuroğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 1997
131997
Antalya Kentinde Ekolojik Açıdan Önemli Biyotopların Haritalanması Üzerine Bir Araştırma
S Mansuroğlu, V Ortaçeşme, O Karagüzel, E Yıldırım, C Baytekin
Akdeniz Üniversitesi BAPYB 21 (0104.12), 2003
122003
Turizm alanlarının kent kimliğine etkisi: Denizli kenti örneği
V Dağ, S Mansuroğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2), 589-604, 2020
102020
Impacts of highways on land uses: the case of Antalya-Alanya highway.
S Mansuroglu, P Kİnİklİ, R Yilmaz
102013
Akseki (Antalya) ilçesinin turizm ve rekreasyon potansiyelinin peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi
S Mansuroğlu, C Baytekin
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 24 (2), 79-86, 2011
102011
Environmental awareness level in Antalya city (Turkey) and it's relations with socio-economic characteristics.
S Mansuroğlu, O Karagüzel, M Atİk
102008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20