Follow
Isil Sirin Selcuk
Isil Sirin Selcuk
Department of Economics, Abant İzzet Baysal University
Verified email at ibu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
AB YERELİ, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 22 (22), 273-295, 2014
352014
KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI
IŞ Selçuk
28*2010
Energy Poverty in Turkey
IŞ SELÇUK, AG GÖLÇEK, AM KÖKTAŞ
Sosyoekonomi 27 (42), 283-299, 2019
192019
Research ethics education in economics
A Yalcintas, IS Selcuk
Review of social economy 74 (1), 53-74, 2016
122016
Türkiye Hanehalkı Elektrik Tüketim Yapısı: Elektrikli Ev Aletleri ve Enerji Verimliliği
IŞ SELÇUK
Fiscaoeconomia, 2018
72018
Energy Market Regulations and Productivity: An Examination on OECD Countries between the Years of 1975-2007
IŞ Selçuk, AM Köktaş
Sosyoekonomi 24 (27), 243-261, 2016
52016
Socioeconomic factors affecting the probability of obesity: evidence from a nationwide survey in Turkey
IŞ Selçuk, AM Köktaş, ŞA Toygar
Quality & Quantity 57 (1), 239-255, 2023
42023
HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE PAKET TUR HARCAMALARI
N HOŞCAN, IŞ SELÇUK
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2), 251-264, 2021
42021
The Relationship Between Financial Crisis and Energy Efficiency: A Sectoral Study in Turkey
IS Selcuk, S Durusoy
Research in World Economy 10 (3), 78-88, 2019
42019
Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması
IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 26 (37), 127-145, 2018
42018
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme
AG GÖLÇEK, IŞ SELÇUK, AM KÖKTAŞ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2018
42018
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme
AB Yereli, AM Köktaş, İŞ Selçuk
Sosyoekonomi 23 (23), 113-138, 2015
42015
How housing conditions affect health: Findings from the Turkish National Household Panel survey
IŞ Selçuk, E İpek, AM Köktaş
Housing Policy Debate 33 (1), 290-305, 2023
32023
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme
AB Yereli, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 209-221, 2015
22015
Why Energy Market Liberalisation is Essential for Turkey to Embark on Climate-Energy Policy Integration in the EU
FS Çörtoğlu, IŞ Selçuk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1167-1185, 2019
12019
AB ve Türkiye'de Enerji Yoksulluğu
A KÖKTAŞ, İŞ SELÇUK
Politik Ekonomik Kuram 2 (2), 95-108, 2018
12018
THE EVALUATION OF ENERGY POVERTY IN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
IŞ Selçuk, FS Çörtoğlu
CLIMATE CHANGES AND NATURAL RESOURCES: TURKEY PERSPECTIVES, 39, 2021
2021
Transport sector energy use and carbon emissions: a study on sectoral fiscal policies
IS Selcuk, AM Koktas
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2020
2020
Belirsizlik altında ekonomik kararlar ve politikalar
IŞ Selçuk
Türkiye Ekonomi Kurumu, 2019
2019
Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma: Enerji ve Çevre Boyutuyla Bir Değerlendirme
IŞ Selçuk
Bugünkü Küreselleşmeyi Anlamak, 65-90, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20