Follow
Isil Sirin Selcuk
Isil Sirin Selcuk
Department of Economics, Abant İzzet Baysal University
Verified email at ibu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
AB YERELİ, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 22 (22), 273-295, 2014
352014
KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI
IŞ Selçuk
302010
Energy Poverty in Turkey
IŞ SELÇUK, AG GÖLÇEK, AM KÖKTAŞ
Sosyoekonomi 27 (42), 283-299, 2019
232019
Research ethics education in economics
A Yalcintas, IS Selcuk
Review of social economy 74 (1), 53-74, 2016
122016
Türkiye Hanehalkı Elektrik Tüketim Yapısı: Elektrikli Ev Aletleri ve Enerji Verimliliği
IŞ SELÇUK
Fiscaoeconomia, 2018
82018
Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması
IŞ Selçuk
Sosyoekonomi 26 (37), 127-145, 2018
6*2018
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme
AG GÖLÇEK, IŞ SELÇUK, AM KÖKTAŞ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2018
52018
Energy Market Regulations and Productivity: An Examination on OECD Countries between the Years of 1975-2007
IŞ Selçuk, AM Köktaş
Sosyoekonomi 24 (27), 243-261, 2016
52016
Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme
AB Yereli, AM Köktaş, İŞ Selçuk
Sosyoekonomi 23 (23), 113-138, 2015
52015
Öğrencilerin bilgisayar ve İngilizce dersine ilişkin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki: Deniz Lisesi örneği
İ Selçuk
Yüksek Lisans, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
52006
Socioeconomic factors affecting the probability of obesity: Evidence from a nationwide survey in Turkey
IŞ Selçuk, AM Köktaş, ŞA Toygar
Quality & Quantity 57 (1), 239-255, 2023
42023
HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE PAKET TUR HARCAMALARI
N HOŞCAN, IŞ SELÇUK
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2), 251-264, 2021
42021
The Relationship Between Financial Crisis and Energy Efficiency: A Sectoral Study in Turkey
IS Selcuk, S Durusoy
Research in World Economy 10 (3), 78-88, 2019
42019
How housing conditions affect health: findings from the Turkish National household panel survey
IŞ Selçuk, E İpek, AM Köktaş
Housing Policy Debate 33 (1), 290-305, 2023
32023
AB ve Türkiye'de Enerji Yoksulluğu
A KÖKTAŞ, İŞ SELÇUK
Politik Ekonomik Kuram 2 (2), 95-108, 2018
32018
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme
AB Yereli, AM Köktaş, IŞ Selçuk
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 209-221, 2015
32015
Why Energy Market Liberalisation is Essential for Turkey to Embark on Climate-Energy Policy Integration in the EU
FS Çörtoğlu, IŞ Selçuk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1167-1185, 2019
12019
THE EVALUATION OF ENERGY POVERTY IN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
IŞ Selçuk, FS Çörtoğlu
CLIMATE CHANGES AND NATURAL RESOURCES: TURKEY PERSPECTIVES, 39, 2021
2021
Transport sector energy use and carbon emissions: a study on sectoral fiscal policies
IS Selcuk, AM Koktas
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2020
2020
Belirsizlik altında ekonomik kararlar ve politikalar
IŞ Selçuk
Türkiye Ekonomi Kurumu, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20