Follow
Can Güler
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma: Rozet Kullanımı
C Güler, E Güler
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 125-130, 2015
522015
Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı 7 (9), 2012
272012
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
212017
Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş
C Guler
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (3), 125-145, 2017
182017
Uzaktan eğitimde oyunlaştırma kullanımı: oyunlaştırılmış web tabanlı bir alıştırma uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
152017
Gamification in online learning environment: The use of badge
C Güler, E Güler
Journal of Research in Education and Teaching 4 (3), 125-130, 2015
52015
THE ACTIVE PARTICIPATION OF SUBJECT MATTER EXPERTS IN ECOURSE PRODUCTION: A CASE STUDY FROM ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION SYSTEM
A Altunoğlu, C Güler, E Erdoğdu, İA Menderis, U Keskin, A Beylik
European Journal of Open Education and E-learning Studies, 2018
42018
Eğitim Sitelerinin Yönetimi
C GÜLER, S UĞUR, S GÜMÜŞ, MR OKUR, GD DİNÇER
4*
Uzaktan Ogrenenlerin E-Postayla Etkilesime Girme Sıklıklarıyla Yuz Yuze Ortamlarda İletisime Girme İsteklilikleri Arasındaki İliski
C Guler
Yuksek Lisans Tezi, Anadolu Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Eskisehir, 2007
32007
Uzaktan öğrenenlerin e-postayla etkileşime girme sıklıklarıyla yüz yüze ortamlarda iletişime girme isteklilikleri arasındaki ilişki
C Güler
PQDT-Global, 2016
12016
Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Video Etkileşimliliği
C Güler
Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu, 345-379, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Video Materyalleri: Açıköğretim Sistemi YouTube Analitikleri
C Güler
Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (IODL), 329-336, 2019
2019
Open and Distance Learning in Turkish Journals
S Sisman-Ugur, S SOZLER, C GULER, CH AYDIN
2019
BOOK REVIEW OPEN EDUCATIONAL RESOURCES: Policy, Costs and Transformation
C Guler
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (4), 2016
2016
AUDIO BOOK PROJECT IN OPEN AND DISTANCE LEARNING SYSTEM: ANADOLU UNIVERSITY CASE
C Guler, E Guler, H Sonmez
EDULEARN16 Proceedings, 4535-4535, 2016
2016
Open Educational Resources: Policy, Costs and Transformation
C Güler
Turkish Online Journal of Distance Education 17, 219-224, 2016
2016
Content Production for e-Learning Enviroments with HTML5
C Güler, S Gümüş, E Güler
EDULEARN12 Proceedings, 1515-1518, 2012
2012
Comparison of The Tools for Interactive e-Book Content Development
E Guler, C Guler, S Gumus
EDULEARN12 Proceedings, 1191-1195, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18