Follow
Prof. Dr. İbrahim Kısaç
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre sürekli öfke ve öfke ifade düzeyleri
İ Kısaç
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 1997
961997
Öğretmen-öğrenci iletişimi
İ Kısaç
Pegem Atıf İndeksi, 114-132, 2017
66*2017
Üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade biçimi düzeyleri
İ KISAÇ
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi 1 (1), 1999
421999
Metacognitive strategies of the university students with respect to their perceived self-confidence levels about learning
I Kisac, Y Budak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 3336-3339, 2014
352014
Bilgiyi İşleme Modeli
B Öztürk, İ KISAÇ
Eğitim psikolojisi: gelişim-öğrenme-öğretim, 2007
34*2007
Gençlerin öfkelerini ifade ettikleri hedef kişiler
İ KISAÇ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 71-81, 2005
342005
Öğretmen adaylarına uygulanan atılganlık eğitimi ve sonuçları
B YEŞİLYAPRAK, İ KISAÇ
Mesleki Eğitim Dergisi 1 (1), 1999
34*1999
Drive for thinness, bulimia and body dissatisfaction in Turkish ballet dancers and ballerinas
L Özgen, İ Kısaç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2218-2221, 2009
252009
Erkeklik rolü normları
İ Kısaç
Mesleki Egitim Dergisi 1 (2), 83-93, 1999
25*1999
Bilgiyi işleme modeli. B. Yeşilyaprak
B Öztürk, İ Kısaç
Gelişim ve öğrenme psikolojisi, 251-281, 2003
152003
Lise öğrencilerinin olumsuz risk alma davranışlarının yaş, cinsiyet ve psikolojik belirtiler değişkenleri açısından incelenmesi
Ö Eryılmaz Gülgez, İ KISAÇ
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 33, 2014
142014
Türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisinde yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesi
M GÜVEN, İ KISAÇ, L ERCAN, İ YALÇIN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (31), 80-87, 2009
142009
Anger provoking reasons on high school and university students
İ Kısaç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2202-2206, 2009
132009
Stress symptoms of survivors of the Marmara region (Turkey) earthquakes: A follow-up study.
I Kisac
International Journal of Stress Management 13 (1), 118, 2006
132006
Ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri
İ Kısaç, Z Turan
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 495-509, 2015
102015
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakülteye ilişkin algı ve değerlendirmeleri
B YEŞİLYAPRAK, B Öztürk, İ KISAÇ
Mesleki Eğitim Dergisi 3 (6), 2001
82001
Özgeci davranışın psikolojik iyi oluş ve çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi (Erzurum ili örneği)
Z Başerer, İ Kısaç
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (56), 2017
52017
Gazi üniversitesi öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
İ Kısaç
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 1997
51997
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARINA GÖRE İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ
Z Başerer, İ KISAÇ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 117-129, 2017
42017
Stress symptoms and nutritional status among survivors of the Marmara region earthquakes in Turkey
B Yesilyaprak, I Kisac, N Sanlier
Journal of Loss and Trauma 12 (1), 3-10, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20