Takip et
Raziye Yüksel Doğan
Raziye Yüksel Doğan
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ekolojik Sistem Kuramı çerçevesinden ebeveyn yabancılaşmasına genel bir bakış
R Yüksel Doğan, Ç Aytekin
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (3), 551-572, 2021
102021
An overview of parental alienation from the framework of Ecological Systems Theory
R Yüksel Doǧan, Ç Aytekin
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 13 (3), 551-572, 2021
82021
Exploring the Relationship between Mindfulness and Life Satisfaction in Adolescents: The Role of Social Competence and Self-Esteem
R Yüksel Doğan, EN Metin
Child Indicators Research, 2023
32023
Ergenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini etkileyen bireye özgü çeşitli değişkenlerin incelenmesi
R Yüksel Doğan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
32021
Ebeveynlerin yaşam pozisyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
H DEMİRCİOĞLU, H TERCAN, GÜL SERİN, R YÜKSEL, S GÖKBAYRAK, ...
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 4, 2019
32019
Annelerin farklı kültürde çocuk yetiştirmeye yönelik görüşlerine ilişkin nitel bir araştırma: Amsterdam örneği
R YÜKSEL, H DEMİRCİOĞLU
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2019
32019
Emotional eating behavior among adolescents
R Yüksel Doğan, H Demircioğlu
Journal of Psychiatric Nursing 13 (4), 286-294, 2022
22022
Sosyoekonomik risk faktörlerinin ebeveyn-çocuk etkileşimindeki rolü: Paylaşımlı kitap okuma, Çocuğa yöneltilen dil, sözcük dağarcığı farkı
F Turan, R Yüksel Doğan
Ana Dili Eğitimi Dergisi 10 (1), 15-31, 2022
22022
Hollanda’da yaşayan Türk kökenli annelerin çocukları ile kurdukları ilişki örüntülerine yönelik görüşlerinin incelenmesi
R Yüksel, H Demircioğlu
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 11-22, 2019
12019
Çocuk Gelişimi Terimler Sözlüğü
G AKOĞLU, N ARAL, Ş CEYLAN, E METİN, K TEPELİ, F TURAN, ...
Nobel, 2023
2023
A Reliability Generalization Meta-Analysis of the Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM)
R Yüksel Doğan, E Demir, S Öz, H Demircioğlu
Psychological Reports, 00332941231212844, 2023
2023
Türkiye'de çalışan çocukların küçük çocuklarına kim bakıyor?
ZB Ugur, E Yıldız, R Yüksel Doğan
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 23 (58), 93-128, 2023
2023
İkincil tanısı olan üstün yetenekli çocuklar
R Yüksel Doğan, B Uyaroğlu
Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimi, 15-24, 2022
2022
Üniversite öğrencilerinin çocukluk deneyimleriyle öz duyarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
R Yüksel Doğan, E Yıldız, FE Kılınç
2021
Üniversite öğrencilerinin sosyal duygusal yalnızlık düzeyleri ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin İncelenmesi
E Yıldız, R Yüksel Doğan, FE Kılınç
2021
Okul Öncesi Dönemde Olumsuz Ebeveyn Çocuk İlişkisi ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişki: Problemli Medya Kullanımının Rolü
S KAVRUK, R YÜKSEL DOĞAN, K TOZDUMAN YARALI
Ergenlerin Okul İklimi Algıları ve Sosyal Medya Bağımlılıkları Üzerinde Maruz Kalma ve Bırakma Açısından Akran Zorbalığının Rolü
R YÜKSEL DOĞAN, H DEMİRCİOĞLU
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17