Follow
Bayram Çağdaş DEMİREL
Title
Cited by
Cited by
Year
Hızlı büyüme potansiyeline sahip yerleşim alanlarının detaylı toprak etütleri ve arazi değerlendirmeleri: Mustafalar köyü örneği, Adana
BÇ Demirel, S ŞENOL
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 29 (4), 711-721, 2019
112019
Alüviyal fizyografyalar üzerinde gelişen farklı topraklarda arazi değerlendirme çalışmaları
O ŞİMŞEK, S ALTUNBAŞ, BÇ DEMİREL, G GÖZÜKARA
Mediterranean Agricultural Sciences 33 (1), 129-135, 2020
92020
Yenidoğan işitme taraması eğitim kitabı
F Akdaş, E Belgin, A Çiprut, U Derinsu, B Demirel, BB Ertürk, A Genç, ...
TC Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2008
62008
Aksu ovasında farklı flüviyal depozitler üzerinde gelişen toprakların özelliklerinin ve dağılımlarının belirlenmesi
S ALTUNBAŞ, G GÖZÜKARA, BÇ DEMİREL
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 57 (3), 381-391, 2020
52020
Effect of soil horizons on the relationship between digital color parameters and soil properties.
G Gözükara, BÇ Demirel, S Altunbaş
42021
Sayısal renk parametreleri ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiye toprak horizonlarının etkisi
G GÖZÜKARA, BÇ DEMİREL, S ALTUNBAŞ
Mediterranean Agricultural Sciences 34 (1), 125-133, 2021
42021
Farklı aluviyal depozitler üzerinde gelişen toprakların pedolojik özelliklerinin belirlenmesi
O ŞİMŞEK, S ALTUNBAŞ, G GÖZÜKARA, BÇ DEMİREL
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3), 347-358, 2020
42020
Land evaluation studies on different soils developing on alluvial physiographies.
O Şimşek, S Altunbaş, BÇ Demirel, G Gözükara
42020
Determination of land capability classes of some soils developing on alluvial lands.
S Altunbaş, BÇ Demirel, G Gözükara, S Erol
22020
Determination of soils properties and distributions developing on different fluvial deposits in Aksu plain.
S Altunbaş, BÇ Demirel, G Gözükara
22020
Detailed soil survey and site assessments of urban areas with rapid growth potential: case study of Mustafalar, Adana.
BÇ Demirel, S Şenol
Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 29 (4), 711-721, 2019
22019
Alüviyal Araziler Üzerinde Gelişen Bazı Toprakların Arazi Yetenek Sınıflarının Belirlenmesi
S Altunbaş, BÇ Demi̇rel, G GÖZÜKARA, E Serden
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 (3), 638-646, 2020
2020
Determination of pedological properties of soils developed on different alluvial deposits.
O Şimşek, S Altunbaş, G Gözükara, BÇ Demirel
2020
Detailed soil survey and site assessments of urban spaces with quick growth potential: Case study of Mustafalar, Adana
BÇ Demirel
2017
DETERMINATION OF SOIL QUALITY IN FLUVIAL LANDS AFFECTED BY AKSU RIVER
B Demirel, S Altunbaş, G Gözükara, M Acar
Havza Yönetimi ve Toprak Etüdleri
BÇ Demirel, S Altunbaş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16