Follow
Murat Çoban
Murat Çoban
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Technical problems experienced in the transformation of virtual worlds into an education environment and coping strategies
M Coban, T Karakus, A Karaman, F Gunay, Y Goktas
Journal of Educational Technology & Society 18 (1), 37-49, 2015
402015
Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An explanatory study
RM Yilmaz, FB Topu, Y Goktas, M Coban
Australasian Journal of Educational Technology 29 (6), 2013
292013
Orchestrating learning during implementation of a 3D virtual world
T Karakus, O Baydas, F Gunay, M Coban, Y Goktas
New Review of Hypermedia and Multimedia 22 (4), 303-320, 2016
162016
Eğitsel oyunların tasarlanmasında kullanılan oyun motorlarının değerlendirilmesi
M Çoban, Ö Yıldırım, Y Göktaş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
162011
Determining Preparation Perceptions Before Earthquake of Individuals Experienced Earthquake: A Case Study
M Çoban, M Sözbilir, Y Göktaş
Doğu Coğrafya Dergisi 22 (37), 113, 2017
13*2017
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi
İ Reisoğlu
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5 (3), 257-272, 2015
102015
Üç boyutlu sanal dünyalarda öğretim materyalleri geliştiren tasarımcıların karşılaştıkları sorunlar
M Çoban, Y Göktaş
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 275-287, 2013
102013
Üç boyutlu oyunla yapılan deprem eğitiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarıları ile motivasyonlarına etkisi ve öğrencilerin görüşleri
M Çoban
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
62017
The mediating role of critical thinking and cooperativity in the 21st century skills of higher education students
O Kocak, M Coban, A Aydin, N Cakmak
Thinking Skills and Creativity 42, 100967, 2021
52021
boyutlu sanal dünyalarda buradalık ve sosyal buradalık. 4
R Küfrevioğlu, FB Topu, M Çoban, Y Göktaş
Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 4-7, 3
53
3B open simülatör ortamında ARCS motivasyon modeline göre tasarım yapan öğretim tasarımcısı adaylarının görüş ve deneyimleri: Bir durum çalışması
M Çoban
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
42012
Üç boyutlu oyunların eğitimde kullanılması
M Çoban, RM YILMAZ, TK YILMAZ, Y Göktaş
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 172-187, 2016
32016
Using virtual reality learning environments to motivate and socialize undergraduates in distance learning
M Çoban, İ GOKSU
Participatory Educational Research 9 (2), 199-218, 2022
22022
The Native Symbols Engaging Turkish Players to Digital Games in a Playability Perspective
A Aslan, M Çoban, T Karakuş Yılmaz, Y Göktaş
Simulation & Gaming 48 (3), 1-18, 2017
22017
Effects of Virtual Reality Learning Platforms on Usability and Presence: Immersive vs. Non-Immersive Platform
M Çoban
Handbook of Research on Teaching With Virtual Environments and AI, 236-265, 2021
12021
The experiences of the prospective information technology teachers taking the multimedia design and production course with project-based learning method: a case study
M ÇOBAN
Journal of Computer and Education Research 8 (16), 720-737, 2020
12020
Artırılmış Gerçeklikle Desteklenmiş Videolarla Öğretimin Akademik Başarı, Bilişsel Yük ve Motivasyona Etkisi
M Çoban
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 1079, 2020
1*2020
Öğretim Materyallerinin Hazırlanmasında Meslek Yüksekokullarının Rolü
M Çelik, İ., & Çoban
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 519-536, 2018
1*2018
The potential of immersive virtual reality to enhance learning: A meta-analysis
M Çoban, Yİ Bolat, İ Göksu
Educational Research Review 36 (100452), 1-19, 2022
2022
Investigation of Higher Education Student Perceptions of Social Presence and Motivations in Online Learning Environments
M Çoban
Handbook of Research on Global Education and the Impact of Institutional …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20