Askin Kiraz
Askin Kiraz
neu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Synthesis and antimicrobial activity of new crown ethers of Schiff base type
M Yildiz, A Kĺraz, B Dülger
Journal of the Serbian Chemical Society 72 (3), 215-224, 2007
322007
Synthesis, spectroscopic studies and crystal structure of (E)-2-(2, 4-dihydroxybenzylidene) thiosemicarbazone and (E)-2-[(1H-indol-3-yl) methylene] thiosemicarbazone
M Yıldız, H Ünver, D Erdener, A Kiraz, NO İskeleli
Journal of Molecular Structure 919 (1-3), 227-234, 2009
282009
Spectroscopic Studies and Crystal Structure of (Z)-6-[(2-hydroxyphenylamino) methylene]-2-methoxycyclohexa-2, 4-dienone
H Ünver, M Yıldız, A Kiraz, Ö Özgen
Journal of Chemical Crystallography 39 (1), 17-23, 2009
182009
NO _Iskeleli, A. Erdönmez, B. Dülger, TN Durlu
H Ünver, M Yıldız, A Kiraz
J. Chem. Crystallogr 36, 229-237, 2006
152006
Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının incelenmesi
A Fırat, H Sepetçioğlu, A Kiraz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 216-224, 2012
122012
Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
A Kiraz, A Güneyli, E Baysen, Ş Gündüz, F Baysen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4130-4136, 2010
112010
Spectroscopic studies, antimicrobial activities, and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene] 3, 5-bis (trifluoromethyl) aniline
H Ünver, M Yıldız, A Kiraz, NO İskeleli, A Erdönmez, B Dülger, TN Durlu
Journal of Chemical Crystallography 36 (3), 229-237, 2006
112006
Science education and cognitive development in updated 2012 pre-school curriculum
E Ulu, A Kiraz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 136, 438-451, 2014
92014
Synthesis and spectral, antimicrobial, anion sensing, and DNA binding properties of Schiff base podands and their metal complexes
M Yıldız, E Tan, N Demir, N Yıldırım, H Ünver, A Kiraz, B Mestav
Russian Journal of General Chemistry 85 (9), 2149-2162, 2015
62015
Analysing the self-esteem level of adolescents with divorced parents
A Kiraz, MA Ersoy
Quality & Quantity 52 (1), 321-342, 2018
52018
Lise düzeyindeki okullarda yönetici ile öğretmen iletişimi: Dance sarmal iletişim modeli
A FIRAT, A KİRAZ
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 43-50, 2012
52012
Analysis of the attitudes of teacher candidates about renewable energies
A Firat, H Sepetcioglu, A Kiraz
Hacettepe universitesi egitim fakultesi dergisi-hacettepe university journal …, 2012
52012
Synthesis and Characterization of Crown Ethers
A Kiraz, M Yildiz
52009
Analyzing the environmental awareness of students according to their educational stage
A Kiraz, A Firat
Researchers World 7 (2), 15, 2016
42016
The perceptions of students towards the classroom management techniques used by science and technology teachers
A Kiraz, K Omag
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2013
42013
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIĞI SINIF YÖNETİMİ TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI
A KİRAZ, O Kemal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (44), 198-211, 2013
42013
An Analysis of Science Activities in Pre-School Education Programmes in Northern Cyprus and Turkey/Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Fen …
A Kiraz, H Sıddık
Journal of History Culture and Art Research 7 (3), 18-34, 2018
32018
Life Satisfaction of Adolescents Living in Northern Cyprus/Kıbrıs’ ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri
B Özcan, A Kiraz
Journal of History Culture and Art Research 6 (3), 88-106, 2017
32017
DFT calculation, molecular docking, biological activity, and crystal structure of (< i> E
CT Zeyrek, Y Tümer, A Kiraz, N Demir, G Yapar, B Boyacioğlu, M Yıldız, ...
Журнал структурной химии 60 (1), 37-48, 2019
22019
Spectroscopic studies and crystal structure of (E)-N′-(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) isonicotinohydrazide
H Ozay, M Yildiz, H Unver, A Kiraz
Crystallography Reports 58 (1), 106-110, 2013
22013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20