Follow
Seçil Çelik
Seçil Çelik
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde akademisyen
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Early childhood inclusion in Turkey
IH Diken, S Rakap, O Diken, G Tomris, S Celik
Infants & Young Children 29 (3), 231-238, 2016
352016
Problem davranışları önlemeye yönelik başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonunun etkililiği
S Çelik
PQDT-Global, 2012
232012
Effectiveness of the preschool version of the First Step to Success early intervention program for preventing antisocial behaviors
S Çelik, I Diken, A Çolak, A Arikan, F Aksoy, G Tomris
EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE 16 (2), 2016
202016
COVID-19 salgınında Türkiye’deki özel gereksinimi olan öğrenciler ve ailelerine yönelik uzaktan özel eğitim uygulamalarına ilişkin uzman bakış açısı
S Sani-Bozkurt, GB Genç, S Vuran, G Yıldız, S Çelik, İ Diken, Ç Uysal, ...
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 23 (1 …, 2022
172022
The COVID-19 pandemic: The evaluation of the emergency remote parent training program based on at-home support for children with down syndrome
S Çelik, G Tomris, DM Tuna
Children and youth services review 133, 106325, 2022
162022
Erken çocukluk özel eğitimi: Kuramsal ve yasal temeller, Dünya’daki ve Türkiye’deki son eğilimler
G Tomris, S Çelik
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 23 (1 …, 2021
162021
Views of Teachers, Parents, and Counselors toward the Preschool Version of First Step to Success Early Intervention Program (FSS-PSV) in Preventing Antisocial Behaviors.
A Colak, G Tomris, IH Diken, A Arikan, F Aksoy, S Çelik
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (3), 691-708, 2015
152015
Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ve uygulama okullarına ilişkin beklentilerinin belirlenmesi
Ş Yücesoy-Özkan, N Öncül, A Çolak, Ç Acar, F Aksoy, G Bozkuş-Genç, ...
İlköğretim Online, 808-836, 2019
82019
Okulöncesi öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen yüz yüze ve web tabanlı doğal öğretim öğretmen eğitimi programı (ODÖP)'nın etkiliğinin incelenmesi
S Çelik
PQDT-Global, 2019
62019
Analysis of Mixed Methods Graduate Thesis Studies in Special Education Programs in Turkey
S ÇELİK, M DOĞAN, G TOMRİS
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 1-32, 2022
52022
Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının Etkililiği ile İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
M Melekoğlu, İ Diken, S Çelik, G Tomris
International Journal of Early Childhood Special Education 6 (1), 55-79, 0
5
Mixed methods research in special education in Turkey: Learning from researcher experiences in graduate thesis
S Çelik, M Doğan
Qualitative Report 27 (7), 2022
32022
The COVID-19 pandemic: An assessment of the emergency remote education program based on providing at-home support to parents of children with down syndrome
S Çelik, G Tomris, DM Tuna
Children and Youth Services Review 133, 106325, 2022
22022
Türkiye’deki Özel Eğitim Anabilim Dallarında Karma Araştırma Yöntemiyle Yürütülmüş Lisansüstü Tezlerin Çözümlenmesi
M DOĞAN, S ÇELİK, G TOMRİS
Education 29, 1-32, 2022
12022
EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NATURALISTIC TEACHING EDUCATION PROGRAM DEVELOPED FOR PRE SCHOOL TEACHERS IN TURKEY
S Çelik, İH Diken, H Gürgür
International Online Journal of Primary Education 10 (1), 207-234, 2021
2021
COVID-19 salgınında Türkiye’deki özel gereksinimi olan öğrenciler ve ailelerine yönelik uzaktan özel eğitim uygulamalarına ilişkin uzman bakış açısı
SS Bozkurt
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2021
2021
Determination of preservice special education teachers’ expectations related to teaching practice course and practice schools [Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik …
Ş Yücesoy-Özkan, N Öncül, A Çolak, Ç Acar, F Aksoy, G Bozkuş-Genç, ...
Ankara University, 2019
2019
Antisosyal davranişlari önlemeye yönelik başariya i· lk adim erken egitim programinin etkililigi ile i· lgili yapilan bilimsel çalişmalarin i· ncelenmesi
M Melekoğlu, IH Diken, S Çelik, G Tomris
Anadolu Universitesi, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18