sedat yenice
sedat yenice
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İMKB’DE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMUNUN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Yenice, T Dölen
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 199-213, 2013
462013
A study for the interaction between risk premiums and stock exchange in developing countries
S Yenice, A Hazar
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
21*2015
Forecasting the stock indexes of fragile five countries through Box-Jenkins methods
S Yenice, MA Tekindal
International Journal of Business and Social Science 6 (8), 180-191, 2015
122015
Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi
Ş Çelik, E Öncü, S Yenice
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 156-171, 2018
102018
Sermaye Yapısının Firmanın Verimliliği ile Cari Değeri Üzerine Etkisinin İMKB’de Test Edilmesi
S Yenice
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001
102001
Determining the influences of macroeconomic variables on working capital through artificial neural network modeling: The case of Turkey
S Yenice
International Business Research 8 (8), 14, 2015
82015
BANKALARIN TÜREV ARAÇ KULANIMLARININ RİSKLİLİK VE KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ
C TANRIÖVEN, S YENİCE
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 16 (3), 25, 2014
72014
Temettü ödemelerinin belirleyicileri ve firma değeri: Kavramsal bir model ve tahminlemesi
Ş Çelik, S Yenice, OK Onat
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (2 …, 2016
52016
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ ETKİLEŞİMİ.
S Yenice, E YENİSU
Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences 21 (4), 2019
12019
Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi
İŞİ Ayşe, S YENİCE, F ÇEMREK
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 20 (1), 173, 2018
2018
ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONUNU ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A BAKAR, S YENİCE
Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, 111-141, 0
KAMU FİNANSMANI, FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI
S Yenice, Ş Çelik, YE Çevik
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 226-240, 0
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ÜLKE RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ1
E YENİSU, S YENİCE
İş ve Hayat 4 (8), 27-53, 0
FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN FİNANSAL KISITLARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI
E SOLAN, S YENİCE
Terörizm Temalı Haberlerin Kıymetli Maden Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul AŞ Kiymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası Üzerine Bir Uygulama
S YENİCE
Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi–Türkiye Örneği
S Yenice
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (4), 143-157, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16