sedat yenice
sedat yenice
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İMKB’DE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMUNUN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Yenice, T Dölen
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 199-213, 2013
512013
A study for the interaction between risk premiums and stock exchange in developing countries
S Yenice, A Hazar
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
22*2015
Forecasting the stock indexes of fragile five countries through box-jenkins methods
S Yenice, MA Tekindal
International Journal of Business and Social Science 6 (8), 180-191, 2015
142015
Bankaların türev araç kullanımlarının risklilik ve karlılık üzerine etkisi-Türkiye örneği
C Tanrıöven, S Yenice
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (3), 25-46, 2014
112014
Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi
Ş Çelik, E Öncü, S Yenice
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 156-171, 2018
102018
Sermaye Yapısının Firmanın Verimliliği ile Cari Değeri Üzerine Etkisinin İMKB’de Test Edilmesi
S Yenice
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001
102001
Determining the influences of macroeconomic variables on working capital through artificial neural network modeling: The case of Turkey
S Yenice
International Business Research 8 (8), 14, 2015
82015
Temettü ödemelerinin belirleyicileri ve firma değeri: Kavramsal bir model ve tahminlemesi
Ş Çelik, S Yenice, OK Onat
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (2 …, 2016
52016
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ÜLKE RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ1
E YENİSU, S YENİCE
İş ve Hayat 4 (8), 27-53, 2018
32018
Terörizm Temalı Haberlerin Kıymetli Maden Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul AŞ Kiymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası Üzerine Bir Uygulama
M ÇETİKAYA, S YENİCE
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (1), 45-60, 2017
32017
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ ETKİLEŞİMİ
S YENİCE, E YENİSU
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (4), 1065-1086, 2019
22019
KAMU FİNANSMANI, FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI
S YENİCE, Ş ÇELİK, YE ÇEVİK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 226-240, 2019
2019
Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi
İŞİ Ayşe, S YENİCE, F ÇEMREK
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1), 173-188, 2018
2018
ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONUNU ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A BAKAR, S YENİCE
Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, 111-141, 0
FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN FİNANSAL KISITLARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI
E SOLAN, S YENİCE
Terörizm Temalı Haberlerin Kıymetli Maden Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul AŞ Kiymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası Üzerine Bir Uygulama
S YENİCE
Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi–Türkiye Örneği
A HAZAR, S YENİCE
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (4), 143-157, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17